ADS


Breaking News

ปัญมนัสฟาร์ม ผู้บุกเบิกเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐาน GAP โปรตีนคุณภาพแห่งอนาคต

ปัญมนัสฟาร์ม ต้นแบบฟาร์มจิ้งหรีดไทย มาตรฐาน GAP โปรตีนจากแมลงอาหารแห่งอนาคต

คุณปัญจะคุณ  บุญกว้าง เจ้าของปัญมนัสฟาร์ม ฟาร์มจิ้งหรีด มาตรฐาน GAP ด้วยปัจจุบันแมลงกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะแมลงกินได้ (Edible Bug) ถึงขนาดมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต แมลงจะเป็นความหวังของมนุษยชาติ ปัจจุบันมีผู้บริโภคแมลงมากกว่า 2,000 ล้านคน และมีแมลงถึง 1,900 สายพันธุ์ที่ถูกบันทึกเป็นแมลงกินได้ ในหมู่คนรักแมลงรู้ดีว่า แมลงมีคุณค่าสารอาหารสูงมาก ไม่ด้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดใด ผมเริ่มผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิตในกรุงเทพฯ อยากกลับบ้าน กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราให้ดีขึ้น ได้เริ่มศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีด และเริ่มสนใจ จึงตัดสินใจกับมาทำฟาร์มจิ้งหรีด โดยได้รับการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เค้ามาช่วยให้ความรู้ และ เริ่มต้นการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบมีมาตรฐาน และยังได้ช่วยคนในชุมชนให้มีรายได้จากการเข้ามาทำฟาร์มร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วย

    ผมเริ่มจากการทำฟาร์มจิ้งหรีดจากการได้ศึกษาเบื้องต้น และเข้าร่วมอบรมด้านมาตรฐาน GAP กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ ปรับปรุงฟาร์มของตนเองให้มีมาตรฐาน เพื่อขยายการส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้ และรัฐบาลจึงส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมีมาตรฐานมากขึ้น ในจังหวัดขอนแก่น

ผมก็เป็นหนึ่งในฟาร์มนำร่องเพื่อการเพาะเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน GAP ในจังหวัดขอนแก่น แหล่งโปรตีนอาหารเทรนด์ใหม่ของโลก ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ด้านอาหารแนวใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์สำคัญของโลก โดยอาหารแห่งอนาคต (Future Food) และอาหารใหม่ (Novel Food) สำหรับ แมลงกินได้มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะแหล่งโปรตีนทางเลือกและอาหารแห่งอนาคต ด้วยคุณสมบัติการเป็น superfood ที่มีจุดเด่นในการเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพ และอุดมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อตอบโจทย์ทั้งทางด้านความมั่นคงทางอาหารและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันผมได้ทำการเลี้ยงจิ้งหรีด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทองดำ พันธุ์ทองแดง และพันธุ์ขาว (แมงสะดิ้ง) ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ได้ผลตอบแทนเร็ว ซึ่งพันธุ์ทองดำและพันธุ์ทองแดง ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 32-40 วัน/รุ่น ในระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ถึง 6 รุ่น ส่วนพันธุ์ขาว (แมงสะดิ้ง) เป็นพันธุ์ที่โตช้ากว่าและมีขนาดเล็กกว่าจิ้งหรีดทั่วไป แต่จะมีรสชาติดี มีความมัน และมีปริมาณไข่มากกว่า ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 60 วัน/รุ่น ในระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ 5 รุ่น

ซึ่งตอนนี้ฟาร์มก็เพิ่มห้องแช่แข็ง เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตในส่วน ตัวแช่แข็งส่งออกนอกได้เพิ่มจากการขายตัวสด และยังเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ไกล้เคียงนำผลผลิตมาฝากแชร์ ทำให้เกษตรกร สามารถมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จิ้งหรีดนับเป็นแมลงเศรษฐกิจและแหล่งอาหารในอนาคตของโลก

โดยการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้สนใจที่ต้องการทำอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่มรายได้ อีกทั้งการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาในการดูแลต่อวันน้อย ได้ผลตอบแทนเร็ว ไม่มีการใช้สารเคมี ทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี อนาคตสดใสแน่นอน!! เพราะเมืองไทยได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องสภาพอากาศ และความหลากหลายของแมลง แถมการเพาะเลี้ยงใช้เวลาน้อย, พื้นที่ไม่มาก, ต้นทุนต่ำ และสร้างมลพิษน้อย อีกทั้งผลผลิตยังเป็นที่ต้องการของตลาด อุตสาหกรรมโปรตีนจากแมลง หรือแมลงกินได้ ถือเป็นโอกาสของเศรษฐกิจไทยครับ

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจท่านใดสนใจเข้าศึกษา ดูงานการเลี้ยงจิ้งหรีดของปัญมนัสฟาร์มได้ที่ 345 หมู่ 8 บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร. 094-695-9425