ADS


Breaking News

ขอเรียนเชิญรับชมงานแถลงข่าวกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone 2Climate Art Contest วันที่ 22 มี.ค.นี้

เรียนเชิญรับชม
งานแถลงข่าวการประกวดผลงานศิลปะ Ozone 2Climate Art Contest
     Virutal Press Conference ผ่านระบบ zoom meeting วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
     จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้ารับชมในวันเวลาดังกล่าว….สามารถลงทะเบียน >>>โดย Scan QR code ที่แนบมานี้ หรือคลิกลิงก์ http://qr.w69b.com/g/uVybSHvsk เพื่อทำการลงทะเบียนรับชมงาน
การประกวดผลงานศิลป

QZONE2CLIMATE ART CONTEST


     ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ(Ozone2Climate Art Contest)


ประเภทผลงานศิลปะ


- ประกวดภาพถ่าย

ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ ปรับแต่งแบบพื้นฐานได้


- ประกวดภาพวาด

ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ หรืองานศิลปะที่ทำด้วยมืออื่นๆ 


- ประกวดออกแบบภาพกราฟิก

การวาดภาพดิจิทัล ภาพที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


     การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

ㆍ ระดับเยาวชน

สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี

ㆍ ระดับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป


     การส่งผลงานศิลปะ :

ต้องเป็นไฟล์ JPEG/ GIF/ PNG อย่างน้อย 2,000 พิกเซล

ขนาดสูงสุดต้องไม่เกิน 1 MB พร้อมระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

วันที่ และคำบรรยายภาพ (สูงสุดไม่เกิน 100 คำ)


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716 / 089 060 2966

หรือสมัครออนไลน์ผ่าน www.ozone2climate.org

หรือส่งผลงานได้ที่ E-mail : ozone.thai@diw.mail.go.th


     เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 พฤษภาคม 2565