ADS


Breaking News

อว.เผย 23 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 127.65 ล้านโดส เข็มแรก 83.1% ของประชากร เข็มสอง 75.8% และเข็มสาม 34.1%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 127,658,569 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,124 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,026 ล้านโดส
     ➡️(22 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,124 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 559 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 217 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,026 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 369.4 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 127,658,569 โดส 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,124 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 127,658,569 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 54,972,110 โดส (83.1% ของประชากร)
-เข็มสอง 50,143,878 โดส (75.8% ของประชากร)
-เข็มสาม 22,542,581 โดส (34.1% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 23 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  127,658,569  โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 169,542 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 175,302 โดส/วัน
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,913,929 โดส
- เข็มที่ 2 3,601,427 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,959,254 โดส
- เข็มที่ 2 28,529,488 โดส
- เข็มที่ 3 5,316,852 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,559,080 โดส
- เข็มที่ 2 7,252,316 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 9,771,786 โดส
- เข็มที่ 2 9,875,015  โดส
- เข็มที่ 3 13,695,288  โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 768,061 โดส
- เข็มที่ 2 885,632 โดส
- เข็มที่ 3 3,530,441 โดส
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,026,014,170 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 369,439,976 โดส (70.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 202,029,331 โดส (81.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 147,208,745 โดส (63.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 127,658,569 โดส (83.1%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 68,546,897 โดส (84%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 48,708,905 โดส (47.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 37,620,514 โดส (87.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,721,340 โดส (93%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 9,988,048 โดส (75.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 1,061,845 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.72%
2. ยุโรป 9.98%
3. อเมริกาเหนือ 8.51%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.2%
5. แอฟริกา 3.97%
6. โอเชียเนีย 0.62%
     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,226,33 ล้านโดส (228.1% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,814.66 ล้านโดส (131.6%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 558.72 ล้านโดส (166.6%)
4. บราซิล จำนวน 407.44 ล้านโดส (192.4%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 369.44 ล้านโดส (133.9%) 
     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (310.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (262.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
3. ชิลี (257.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. กาตาร์ (243.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 
5. มัลดีฟส์ (241.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
6. บรูไน (240.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  
7. ฝรั่งเศส (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)
8. เกาหลีใต้  (235.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)
9. ภูฏาน (233.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm Pfizer/BioNTech AstraZeneca/Oxford และ  Sputnik V)
10. สิงคโปร์ (233.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)  

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)