ADS


Breaking News

อว.เผย 18 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 126.79 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 11,068 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 1,014.7 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18  มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 126,799,701 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,068 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,014.7 ล้านโดส 
     ➡️(18 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,068 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 557 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 217 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,014.7  ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 363.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 126,799,701 โดส 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,068 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 126,799,701 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 54,663,051 โดส (82.6% ของประชากร)
-เข็มสอง 50,057,356 โดส (75.6% ของประชากร)
-เข็มสาม 22,079,294 โดส (33.4% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 18 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  126,799,701 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 186,612 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 172,949  โดส/วัน
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,911,651 โดส
- เข็มที่ 2 3,600,325 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,943,898 โดส
- เข็มที่ 2 28,513,136 โดส
- เข็มที่ 3 5,239,637 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,556,222 โดส
- เข็มที่ 2 7,248,460 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 9,486,928 โดส
- เข็มที่ 2 9,817,657 โดส
- เข็มที่ 3 13,391,761 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 764,352 โดส
- เข็มที่ 2 877,778 โดส
- เข็มที่ 3 3,447,896 โดส
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,014,713,821 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 363,890,835 โดส (70.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 201,079,635 โดส (81.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 145,729,130 โดส (63%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน  126,799,701 โดส (82.6%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 68,376,641 โดส (83.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 46,697,342 โดส (46.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 37,518,464 โดส (87.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,721,340 โดส (93%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 9,859,123 โดส (74.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 1,041,610 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.75%
2. ยุโรป 10.02%
3. อเมริกาเหนือ 8.52%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.19%
5. แอฟริกา 3.90%
6. โอเชียเนีย 0.62% 
     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,209.04 ล้านโดส (226.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,808.87 ล้านโดส (131.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 557.45 ล้านโดส (166.3%)
4. บราซิล จำนวน 404.89 ล้านโดส (191.2%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 363.89 ล้านโดส (131.9%) 
     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (310.4%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (262.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
3. ชิลี (256.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. กาตาร์ (242.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 
5. มัลดีฟส์ (241.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
6. บรูไน (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  
7. ฝรั่งเศส (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)
8. เกาหลีใต้  (234.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)
9. สิงคโปร์ (233.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)  
10. บาห์เรน (233%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)