ADS


Breaking News

อว.เผย 16 มี.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 126.43 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 11,047 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 1,011.3 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16  มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 126,431,235 โดส และทั่วโลกแล้ว 11,047 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 1,011.3 ล้านโดส 

     ➡️(16 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 11,047 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 20.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 557 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 217 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 1,011.3  ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 361.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 126,431,235 โดส 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 11,047 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565  

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 126,431,235 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 54,518,641 โดส (82.4% ของประชากร)

-เข็มสอง 50,018,994 โดส (75.6% ของประชากร)

-เข็มสาม 21,893,600 โดส (33.1% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 16 มี.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว    126,431,235 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 164,264 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 176,032 โดส/วัน

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,910,311 โดส

- เข็มที่ 2 3,599,960 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 13,936,601 โดส

- เข็มที่ 2 28,506,132 โดส

- เข็มที่ 3 5,206,968 โดส 


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,554,926 โดส

- เข็มที่ 2 7,245,532 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 9,353,805 โดส

- เข็มที่ 2 9,791,761 โดส

- เข็มที่ 3 13,262,319 โดส 


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 762,998 โดส

- เข็มที่ 2 874,609 โดส

- เข็มที่ 3 3,424,313 โดส

     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 1,011,314,811 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 361,758,115โดส (70.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 200,516,229 โดส (81.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 145,729,130 โดส (63%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

4. ไทย จำนวน  126,431,235 โดส (82.4%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

5. มาเลเซีย จำนวน 68,275,177 โดส (83.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. พม่า จำนวน 46,697,342 โดส (46.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. กัมพูชา จำนวน 37,447,928 โดส (87.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

8. สิงคโปร์ จำนวน 13,651,279 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 9,766,766 โดส (73%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 1,041,610 โดส (95%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 

     5. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.74%

2. ยุโรป 10.01%

3. อเมริกาเหนือ 8.53%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.19%

5. แอฟริกา 3.90%

6. โอเชียเนีย 0.62% 

     6 ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 3,203.69 ล้านโดส (226.5% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,806.4 ล้านโดส (131%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 557.45 ล้านโดส (166.3%)

4. บราซิล จำนวน 403.86 ล้านโดส (190.7%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 361.76ล้านโดส (131.1%) 

     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (310.4%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (262%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

3. ชิลี (255.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

4. กาตาร์ (241.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 

5. มัลดีฟส์ (241.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

6. บรูไน (236.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  

7. ฝรั่งเศส (235%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J และ AstraZeneca/Oxford)

8. เกาหลีใต้  (234.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)

9. สิงคโปร์ (231.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)  

10. บาห์เรน (231.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)