ADS


Breaking News

CPF ผลิตไข่ไก่ Cage Free เพิ่มเป็น 20 ล้านฟอง ในปี 65 มุ่งพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

ซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ผลิตไข่ไก่ Cage Free เพิ่มเป็น 20 ล้านฟอง ในปี 65
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอบรับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มการผลิตไข่ไก่ Cage Free สู่ 20 ล้านฟองในปี 2565 นี้ และเตรียมส่งออกเสิร์ฟให้ผู้บริโภคฮ่องกง
     นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไข่ไก่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตไข่ไก่สู่ระดับสากล เพื่อเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ตามเสาหลัก "ด้านอาหารมั่นคง" ที่ใส่ใจกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่กับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการฟาร์มเพิ่มความปลอดภัยอาหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตฟาร์มวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์ โดยในปี 2565 นี้ตั้งเป้าผลิตไข่ไก่ Cage Free เพิ่มขึ้นสู่ 20 ล้านฟองจาก 16 ล้านฟองในปีที่ผ่านมา ตอบรับแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีแผนส่งออกไปต่างประเทศ เริ่มจากฮ่องกงเป็นตลาดแรก รวมถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลาย  
     "การผลิตอาหารตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารคุณภาพสูง และปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นหลักประกันอาหารมั่นคง และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่ระดับสากล" นายสมคิดกล่าว
     ไข่ไก่ Cage Free ของซีพีเอฟ มาจากแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษที่คัดเลือกแล้วให้ไข่ไก่สดกว่าสายพันธุ์ปกติ และได้พัฒนาสูตรอาหารที่ใช้ธัญพืช 100% สำหรับแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ยึดหลักอิสระ 5 ประการ  ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศ  ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming มีการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง ส่งผลให้แม่ไก่อยู่อย่างสุขสบาย มีอารมณ์ดี ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยง่าย ส่งผลให้ไข่ไก่ Cage Free ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง 100% 
     ไข่ไก่ Cage Free  มีจุดเด่นตรง “ความสดใหม่” กว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานส่งออก มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพความสดของไข่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มจนถึงร้านจำหน่าย ผ่านกระบวนการทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส  และใช้เทคโนโลยีทันสมัยและแม่นยำ "Freshness Test" ช่วยรับประกันความสด และตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในฟองไข่ รวมทั้งใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล (Digital Traceability) โดยพิมพ์สีที่ปลอดภัยบนเปลือกไข่สามารถตรวจสอบได้ถึงฟาร์มผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคต่อไข่ไก่ที่ปลอดภัย ปลอดสาร ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้คนไทย