ADS


Breaking News

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้คนไร้สิทธิรับเพร็พฟรีที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการคนไร้สิทธิรับเพร็พฟรีที่คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการ Princess PrEP โดยการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อเพร็พ (PrEP=Pre – Exposure Prophylaxis) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้ฟรีกับคนไทยไร้สิทธิ และผู้ที่ไร้สิทธิสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จำนวน 200 ราย โดยสามารถมารับบริการได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น. คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2251 6711-15 ในวันและเวลาทำการ