ADS


Breaking News

อว.เผย 28 ก.พ.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 123.56 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 10,709 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วรวมกันกว่า 974.7 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 123,568,670 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,709 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 974.7 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (113.5%)
     ➡️(28 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,709 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 25.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 552 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 215 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 974.7 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (95% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 344.2 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 123,568,670 โดส 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,709 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  123,568,670 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 53,537,245 โดส (80.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 49,718,639 โดส (75.1% ของประชากร)
-เข็มสาม 20,312,786 โดส (30.7% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 28 ก.พ. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 123,568,670 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 106,340 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 263,335 โดส/วัน
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,900,113 โดส
- เข็มที่ 2 3,599,122 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,882,416 โดส
- เข็มที่ 2 28,450,697 โดส
- เข็มที่ 3 4,974,133 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,542,233 โดส
- เข็มที่ 2 7,235,890 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 8,464,169 โดส
- เข็มที่ 2 9,595,196 โดส
- เข็มที่ 3 12,200,038 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 748,314 โดส
- เข็มที่ 2 837,734 โดส
- เข็มที่ 3 3,138,615 โดส
     4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด
1. ภูเก็ต เข็มที่1 91.5% เข็มที่2 87.3% เข็มที่3 79.3%
2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 113.5% เข็มที่2 104.9% เข็มที่3 62.7% 
3. นนทบุรี เข็มที่1 82.3% เข็มที่2 78.5% เข็มที่3 57.2%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 92.1% เข็มที่2 81% เข็มที่3 54.1%
5. อยุธยา เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 71.6% เข็มที่3 40.6%
6. ลำพูน เข็มที่1 81.3% เข็มที่2 77.4% เข็มที่3 39.7%
7. ระยอง เข็มที่1 84.8% เข็มที่2 80.8% เข็มที่3 39.5%
8. ชลบุรี เข็มที่1 83.2% เข็มที่2 79.3% เข็มที่3 35.2%
9. นครปฐม เข็มที่1 77.5% เข็มที่2 76.2% เข็มที่3 33.9% 
10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 82.1% เข็มที่2 69.7% เข็มที่3 33.4%

10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
1. ปัตตานี เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 45.5% เข็มที่3 6.2%
2. นราธิวาส เข็มที่1 55.7% เข็มที่2 44.9% เข็มที่3 6.3%
3. ยะลา เข็มที่1 63.2% เข็มที่2 52.4% เข็มที่3 8.7%
4. บึงกาฬ เข็มที่1 64.3% เข็มที่2 56.4% เข็มที่3 9%
5. หนองบัวลำภู  เข็มที่1 63.2% เข็มที่2 57.9% เข็มที่3 10.4%
6. สตูล เข็มที่1 64.8% เข็มที่2 60.1% เข็มที่3 10.9%
7. สกลนคร เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 59.4% เข็มที่3 11.8%
8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 49.5% เข็มที่3 12.1%
9. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 60.4% เข็มที่3 12.3%
10. อำนาจเจริญ เข็มที่1 70.4% เข็มที่2 65.1% เข็มที่3 12.6%
     5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 974,799,833 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 344,263,603 โดส (69.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 193,408,292 โดส (81.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 
3. ฟิลิปปินส์ 141,959,452 โดส (62%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 123,568,670 โดส (80.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 67,089,834 โดส (82.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 44,506,755 โดส (43.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 36,330,411 โดส (86.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,452,417 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 9,215,226 โดส (66.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 1,005,173 โดส (94.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.63%
2. ยุโรป 10.15%
3. อเมริกาเหนือ 8.66%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.21%
5. แอฟริกา 3.72%
6. โอเชียเนีย 0.63% 
     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,119.66 ล้านโดส (220.6% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,774.28 ล้านโดส (128.7%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 551.90 ล้านโดส (164.6%)
4. บราซิล จำนวน 391.79 ล้านโดส (185%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 344.26 ล้านโดส (124.8%) 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (308.4%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (260%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
3. ชิลี (249%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. กาตาร์ (234.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma) 
5. มัลดีฟส์ (234.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
6. บาห์เรน (230.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
7. เกาหลีใต้  (229.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna) 
8. สิงคโปร์ (228.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
9. บรูไน (228%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  
10. เดนมาร์ก (226.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)