ADS


Breaking News

อว.เผย 17 ก.พ.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 120.70 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 10,460 ล้านโดส ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 941.9 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 120,702,893 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,460 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 941.9 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (112.5%)
     ➡️(17 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,460 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 26.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 548 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 214 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 941.9 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 335.07 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 120,702,893 โดส 

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,407 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
j
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  120,702,893 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 52,911,072 โดส (79.9% ของประชากร)
-เข็มสอง 49,323,928 โดส (74.5% ของประชากร)
-เข็มสาม 18,467,893 โดส (27.9% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 17 ก.พ. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 120,702,893 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 182,122 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 315,068 โดส/วัน
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,890,402 โดส
- เข็มที่ 2 3,598,707 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,830,888 โดส
- เข็มที่ 2 28,374,278 โดส
- เข็มที่ 3 4,727,450 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,532,366 โดส
- เข็มที่ 2 7,223,809 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 7,925,480 โดส
- เข็มที่ 2 9,333,600 โดส
- เข็มที่ 3 10,879,311 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 731,936 โดส
- เข็มที่ 2 793,534 โดส
- เข็มที่ 3 2,861,132 โดส
     4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด
1. ภูเก็ต เข็มที่1 90.4% เข็มที่2 87.1% เข็มที่3 75.4%
2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 112.5% เข็มที่2 104.3% เข็มที่3 56.5% 
3. นนทบุรี เข็มที่1 81.9% เข็มที่2 78.2% เข็มที่3 53.2%
4. สมุทรปราการ เข็มที่1 91.4% เข็มที่2 80.3% เข็มที่3 48.6%
5. ลำพูน เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 76.5% เข็มที่3 37.7%
6. อยุธยา เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 71.1% เข็มที่3 37.5%
7. ระยอง เข็มที่1 83.9% เข็มที่2 80% เข็มที่3 35%
8. ชลบุรี เข็มที่1 82.4% เข็มที่2 78.8% เข็มที่3 32.1%
9. นครปฐม เข็มที่1 76.6% เข็มที่2 75.8% เข็มที่3 31.6% 
10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 81.2% เข็มที่2 69.2% เข็มที่3 30.2%

10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
1. นราธิวาส เข็มที่1 55.5% เข็มที่2 44.8% เข็มที่3 5.9%
2. ปัตตานี เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 45.4% เข็มที่3 5.9%
3. บึงกาฬ เข็มที่1 63.1% เข็มที่2 55.8% เข็มที่3 8%
4. ยะลา เข็มที่1 62.6% เข็มที่2 52.3% เข็มที่3 8.4%
5. หนองบัวลำภู  เข็มที่1 62.9% เข็มที่2 57.3% เข็มที่3 9.5%
6. สตูล เข็มที่1 64% เข็มที่2 59.9% เข็มที่3 10.3%
7. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 65.5% เข็มที่2 60% เข็มที่3 10.8%
8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 47.7% เข็มที่3 11% 
9. สกลนคร เข็มที่1 65.2% เข็มที่2 58.9% เข็มที่3 11.5%
10. อำนาจเจริญ เข็มที่1 69.5% เข็มที่2 64.8% เข็มที่3 12%
     5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 941,946,871 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 335,078,861 โดส (68.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 186,892,927 โดส (81.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 
3. ฟิลิปปินส์ 132,013,140 โดส (55.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 120,702,893 โดส (79.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 65,524,828 โดส (80.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 43,533,019 โดส (42.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 35,095,183 โดส (85.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 13,049,391 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 9,077,344 โดส (65.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 979,285 โดส (94.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.56%
2. ยุโรป 10.31%
3. อเมริกาเหนือ 8.73%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.19%
5. แอฟริกา 3.59%
6. โอเชียเนีย 0.63% 
     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 3,052.44 ล้านโดส (215.8% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,738.49ล้านโดส (126.1%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 547.99 ล้านโดส (163.4%)
4. บราซิล จำนวน 379.78 ล้านโดส (179.3%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 335.08 ล้านโดส (121.5%) 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (306.6%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (257.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
3. ชิลี (244.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
4. มัลดีฟส์ (231.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
5. บาห์เรน (229.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  
6. เกาหลีใต้  (229.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna) 
7. กาตาร์ (228.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma)
8. เดนมาร์ก (225.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
9. บรูไน (222.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  
10. อิตาลี (222.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford) 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)