ADS


Breaking News

อว.เผย 16 ก.พ.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 120.52 ล้านโดส เข็มแรก 79.9% ของประชากร เข็มสอง 74.5% และเข็มสาม 27.7%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 120,520,771 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,454 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 938.3 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (112.5%)

     ➡️(16 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,454 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 27.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 548 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 214 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 938.3 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 333.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 120,520,771 โดส 

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,407 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  120,520,771 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 52,876,077 โดส (79.9% ของประชากร)

-เข็มสอง 49,300,254 โดส (74.5% ของประชากร)

-เข็มสาม 18,344,440 โดส (27.7% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 16 ก.พ. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว  120,520,771 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 303,584 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 361,565 โดส/วัน

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,889,259 โดส

- เข็มที่ 2 3,598,662 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 13,827,542 โดส

- เข็มที่ 2 28,369,832 โดส

- เข็มที่ 3 4,709,900 โดส 


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,531,414 โดส

- เข็มที่ 2 7,222,929โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส 


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 7,897,319 โดส

- เข็มที่ 2 9,317,725 โดส

- เข็มที่ 3 10,794,532 โดส 


วัคซีน Moderna

- เข็มที่ 1 730,543 โดส

- เข็มที่ 2 791,106  โดส

- เข็มที่ 3 2,840,008 โดส

     4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

1. ภูเก็ต เข็มที่1 90.2% เข็มที่2 87.1% เข็มที่3 75.3%

2. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 112.5% เข็มที่2 104.3% เข็มที่3 56.1% 

3. นนทบุรี เข็มที่1 81.9% เข็มที่2 78.2% เข็มที่3 53%

4. สมุทรปราการ เข็มที่1 91.3% เข็มที่2 80.2% เข็มที่3 48%

5. ลำพูน เข็มที่1 80.5% เข็มที่2 76.4% เข็มที่3 37.6%

6. อยุธยา เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 71.1% เข็มที่3 37.1%

7. ระยอง เข็มที่1 83.8% เข็มที่2 80% เข็มที่3 34.8%

8. ชลบุรี เข็มที่1 82.4% เข็มที่2 78.8% เข็มที่3 31.7%

9. นครปฐม เข็มที่1 76.6% เข็มที่2 75.8% เข็มที่3 31.4% 

10. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 81.1% เข็มที่2 69.2% เข็มที่3 30%


10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด

1. นราธิวาส เข็มที่1 55.5% เข็มที่2 44.7% เข็มที่3 5.8%

2. ปัตตานี เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 45.4% เข็มที่3 5.9%

3. บึงกาฬ เข็มที่1 63.1% เข็มที่2 55.8% เข็มที่3 7.9%

4. ยะลา เข็มที่1 62.6% เข็มที่2 52.3% เข็มที่3 8.4%

5. หนองบัวลำภู  เข็มที่1 62.9% เข็มที่2 57.2% เข็มที่3 9.5%

6. สตูล เข็มที่1 64% เข็มที่2 59.9% เข็มที่3 10.3%

7. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 65.3% เข็มที่2 59.9% เข็มที่3 10.7%

8. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 47.6% เข็มที่3 10.9% 

9. สกลนคร เข็มที่1 65.2% เข็มที่2 58.8% เข็มที่3 11.4%

10. อำนาจเจริญ เข็มที่1 69.5% เข็มที่2 64.8% เข็มที่3 12%

     5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 9358,350,993โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 333,313,503 โดส (68.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 186,479,340 โดส (81.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm 

3. ฟิลิปปินส์ 132,013,140โดส (55.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

4. ไทย จำนวน 120,520,771 โดส (79.9%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

5. มาเลเซีย จำนวน 65,356,763 โดส (80.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. พม่า จำนวน 42,555,469 โดส (41.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

7. กัมพูชา จำนวน 35,013,488 โดส (85.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

8. สิงคโปร์ จำนวน 13,049,391 โดส (92%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 9,069,843 โดส (65.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 979,285 โดส (94.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 

     6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.57%

2. ยุโรป 10.31%

3. อเมริกาเหนือ 8.73%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.18%

5. แอฟริกา 3.59%

6. โอเชียเนีย 0.62%

     7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 3,052.44 ล้านโดส (215.8% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,738.49ล้านโดส (126.1%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 547.99 ล้านโดส (163.4%)

4. บราซิล จำนวน 378.92 ล้านโดส (178.9%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 333.31ล้านโดส (120.8%) 

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (306.5%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (257.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

3. ชิลี (243.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

4. มัลดีฟส์ (231.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)

5. บาห์เรน (229.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  

6. เกาหลีใต้  (229.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna) 

7. กาตาร์ (227.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderma)

8. เดนมาร์ก (225.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)

9. บรูไน (222.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)  

10. อิตาลี (221.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford) 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)