ADS


Breaking News

แม็คโคร เผยจุดสังเกตอาหารทะเลปลอดภัย เพื่อสาวกซีฟู้ดเลิฟเวอร์

ซีฟู้ดเลิฟเวอร์ไม่สะดุด หากรู้จุดสังเกตอาหารทะเลปลอดภัย !
     ในบรรดาวัตถุดิบที่ผู้คนนิยมรับประทาน  “อาหารทะเล”  ขึ้นแท่นเมนูในดวงใจที่ผู้คนโหยหาในแทบทุกช่วงเวลาของชีวิต แต่จะเลือกอย่างไรให้สะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวเรื่องเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่แอบสร้างความกังวลให้ประชาชนเรื่องความปลอดภัยในอาหารทะเล “แม็คโคร” มีคำตอบให้
     1. เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายเชื่อถือได้  ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยและมีข้อปฏิบัติในการเลือกซื้อตามข้อกำหนดท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     2. กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าต้องสะอาด ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล 
 
     3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งเพาะเลี้ยง แหล่งผลิต
     4. สำคัญเลยต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 

     5. รู้ยัง ! มีอีกมาตรฐานต้องตามดู คือ การรับรองการปฏิบัติเพิ่มเติมมาตรฐานเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19  ออกโดยกรมประมง ซึ่ง “แม็คโคร” เป็นโมเดิร์นเทรดรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ผ่านการตรวจและมีป้ายติดที่แผนกอาหารทะเลให้เห็นจะจะด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า “สัตว์น้ำไทย ปลอดภัย กินได้ไร้ COVID-19” 
     6. เช็คสภาพอาหารทะเลเสมอว่า สดหรือไม่  เช่น  ปลาต้องเนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นคาว  เกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก, ปู ตาต้องใส ขาต้องติดตัวปูครบทุกขา, กุ้ง หัวต้องใส  หัวกับตัวยังติดกันแน่น
 
     7. จุดจำหน่ายควรเป็นจุดแช่เย็น ใช้น้ำแข็งในการแช่ที่สะอาด ยิ่งถ้ารู้ว่าผู้ประกอบการต้องทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้ว ยิ่งแจ่ม
     8. เมื่อซื้อแล้วก็ต้องประคบประหงมให้ดี เพราะอาหารที่สดต้องควบคุมอุณหภูมิ ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ใส่กระเป๋าเก็บความเย็นไว้จะดีงาม 

     9. หากซื้อวัตถุดิบมาแล้ว แต่ยังไม่รับประทานทันที  แนะให้ใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย ก่อนนำมาปรุงอาหารใด ๆ ก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง 
     10. รักจะกินอาหารทะเล แนะนำควรปรุงสุกด้วยความร้อนใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ ที่สำคัญ อย่าลืม “กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ”