ADS


Breaking News

125 ปี Dow ชี้ทางลัดสู่ Net Zero ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม ฟรี! สัมมนาออนไลน์

สัมมนาออนไลน์กับ Dow ฟรี! ชี้ทางลัดสู่ Net Zero

ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

กรุงเทพฯ – 11 กุมภาพันธ์ 2565 - เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัท Dow กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา “Fast Track to the Net Zero” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.30 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมนำเสนอความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจอันเกิดจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อมแนะนำนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจรักษาความสามารถในการแข่งขัน และชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งในตลาดที่การลดคาร์บอนกลายเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนฯ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/netzero3 เพื่อรับลิงค์ชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-338-3000 กด 1

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG-Dow โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup