ADS


Breaking News

กรมศุลกากร เผยจับกุมโคเคน 15.5 กก. มูลค่ากว่า 46.5 ล้านบาท

กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดประเภทโคเคน
 จำนวน 15.5 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 46.5 ล้านบาท 
     วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 13.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดประเภทโคเคน จำนวน 15.5 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 46.5 ล้านบาท ณ ที่ทำการศุลกากรหน่วยปราบปรามยาเสพติดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
     นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรมีภารกิจในการปกป้องสังคม ให้ปราศจากการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด  จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกัน สกัดกั้นยาเสพติดให้โทษ  และมีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ป.ป.ส. บช.ปส. ศรภ. หน่วยงานศุลกากรของไทยในต่างประเทศ ศุลกากรต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมศุลกากรร่วมกับชุดปฏิบัติการ AITF (AIRPORT INTERDICTION TASK FORCE) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ทำการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำโคเคนเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 2 คดี จำนวน 15.5 กิโลกรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) มูลค่าประมาณ 46.5  ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
     1. เวลาประมาณ 07.00 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุมผู้ต้องหาเพศชายอายุ 27 ปี และเพศหญิง อายุ 22 ปี สัญชาติบราซิล เดินทางมาจากกูรีตีบา บราซิล ไปยัง เซาเปาโล บราซิล เพื่อต่อเครื่องที่โดฮา กาต้า มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (CWB – GRU – DOH – BKK) ด้วยสายการบินกาต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR830 โดยได้ตรวจค้นกระเป๋าเดินทางทรงอ่อน จำนวน 3 ใบ ในช่องลับบริเวณด้านล่างและด้านหลังของกระเป๋าพบยาเสพติดประเภทโคเคนห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำจำนวน 9 กิโลกรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) มูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท 
     2. เวลาประมาณ 12.40 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 กองสืบสวนและปราบปราม ได้จับกุมผู้ต้องหาเพศชาย อายุ 24 ปี สัญชาติบราซิล พบยาเสพติดประเภทโคเคนห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำ จำนวน 6.5 กิโลกรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) มูลค่าประมาณ 19.5 ล้านบาท ซึ่งได้เดินทางจากบราซิล ด้วยสายการบินกาต้าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR836 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกระเป๋าเดินทางทรงอ่อน จำนวน 2 ใบ ซึ่งได้ซุกซ่อนยาเสพติดในลักษณะเดียวกัน การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 242 ประกอบกับมาตรา 166 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลต่อไป
     สำหรับสถิติผลงานการจับกุมยาเสพติดของกรมศุลกากรในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564) มีจำนวน 188 ราย รวมมูลค่า 7,566,322,562 บาท และในปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน) รวมจำนวน 27 ราย รวมมูลค่า 876,786,250 บาท