ADS


Breaking News

ส.วิศวกรโครงสร้างไทย วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ทางวิศวกรรม กรณีนั่งร้านถล่ม

     ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นั่งร้านก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯถล่มเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 รายนั้น เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้ง และสร้างความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเข่น ตึกถล่มขณะกำลังก่อสร้างอาคาร 6 ชั้นที่ซอยรังสิตคลอง 6 เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และนั่งร้านก่อสร้างโรงฝึกกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาที่จังหวัดกระบี่ถล่ม มีผู้เสียชีวิต 5 คน เป็นสตรีทั้งหมด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 
     ในเชิงวิศวกรรม สาเหตุหลักของการวิบัติชองนั่งร้านเหล็กอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น1) คํ้ายันไม่เพียงพอระหว่างการก่อสร้าง ไม่สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตระหว่างก่อสร้างได้2) การประกอบคํ้ายันไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เช่น ขาดชิ้นส่วนค้ำยันทแยง ทำให้โครงสร้างไม่มีเสถียรภาพ3)คํ้ายันชะลูดเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเทคอนกรีตในที่สูง ทำให้ค้ำยันมีความสูงมากจนเกิดการโค้งงอและโก่งเดาะ (Buckling) ขึ้น4)ประเภทของค้ำยันไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต5) ฐานรองรับค้ำยันไม่แข็งแรง6) จุดยึดระหว่างชิ้นส่วนต่างๆของค้ำยันไม่แข็งแรงพอหรือยึดไม่ครบ
     ส่วนสาเหตุที่แท้จริงสำหรับกรณีโครงการนี้ ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ เพราะต้องรอผู้เขี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ ในด้านกฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างนั่งร้านหรือค้ำยันชั่วคราวที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรจัดว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากเกี่ยวข้องความปลอดภัยโดยตรง จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการคำนวณออกแบบนั่งร้าน และควบคุมงานก่อสร้างอีกด้วย ดั้งนั้นวิศวกรที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องถูกดำเนินการทางจรรยาบรรณ และหากพบว่ากระทำผิดหลักวิศวกรรมก็อาจจะถูกลงโทษทางจรรยาบรรณ ซึ่งโทษสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาต