ADS


Breaking News

มหกรรมออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการรวบรวมทุกสถาบันการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับ SMEs ที่ครบ จบ ในงานเดียว”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผนึก ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัด “มหกรรมออนไลน์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ในการรวบรวมทุกสถาบันการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับ SMEs ที่ครบ จบ ในงานเดียว”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้ประสบตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มธุรกิจเป็นวงกว้าง เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และปรับตัวมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศที่มีผู้ประกอบการรวมกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 95% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดย SMEs ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ภาคการส่งออกที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่งแม้ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID -19 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจให้สามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ SMEs นำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้นจึงได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมออนไลน์ ที่รวบรวมทุกสถาบันการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินสำหรับ SMEs ที่ครบ จบ ในงานเดียว เกิดเป็นงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน    เสริมสภาพคล่อง SMEs” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   สมาคมธนาคารไทย   สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM) และ Facebook live ผ่านเพจ Thai Chamber โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ที่มาร่วมให้ข้อมูล มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วง Covid-19 และแนะแนวทางแก้ปัญหา SMEs กับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือ SMEs โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การสนับสนุน SMEs เติมทุน และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9)
จาก บสย. การช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการส่งออก จาก EXIM BANK การนำเสนอวงเงินพิเศษเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องและสินเชื่อสำหรับธุรกิจค้าขายและบริการทั่วไป สินเชื่อในรูปแบบปกติและการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ด้วย Digital lending  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaichamber.org หรือลิ้งค์ : https://rb.gy/s1leys สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-424-1622 (ณฐอร),062-643-1945 (บัณฑิตา) ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย