ADS


Breaking News

อบจ.แม่ฮ่องสอน เดินหน้าจัดงาน เปิดเมิงไต ปีที่ 14 ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น 16 - 20 ก.พ. 65

    สืบเนื่องจากการประกาศเลื่อนการจัดงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 14 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ในขณะนั้น ประกอบกับมีจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนน้อย ซึ่งหากเกิดการระบาดอาจแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
     ต่อมา อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจากสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมบูรณาการจัดงานเปิดเมิงไตฯ ร่วมกับงานกาชาด เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     อบจ.แม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดจัดงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     ภายในงานยังคงมีกิจกรรมตามคอนเซ็ปต์ “ชิม ชม ช๊อป แชะ แชร์” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่น การชิมอาหารไทใหญ่ และการเที่ยวชม จับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่นภายในงาน
     และเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมงานเปิดเมิงไตฯ ในครั้งนี้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกำหนดมาตรการและแนวทางการจัดงานเพื่อให้เป็นไปตามมติของ ศคบ. อย่างเคร่งครัด

อบจ.มส.ประกาศสู้พิษเศรษฐกิจช่วงโควิด

เดินหน้าจัดงาน

เปิดเมิงไต ปีที่ 14

ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.

จัดงานภายใต้

มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด

เชื่อเรา ...งานนี้เที่ยวได้ปลอดภัย... แน่นอน


     ติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจ อบจ.แม่ฮ่องสอน / TripMaehongson / เปิดเมิงไต