ADS


Breaking News

เครือ รพ.พญาไท - เปาโล ผนึก แสนสิริ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ให้เด็กทุกคนในไซต์ก่อสร้างแสนสิริ

เครือ โรงพยาบาลพญาไทและ รพ. เปาโล  ร่วมกับแสนสิริ มอบของขวัญวันเด็ก  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ให้เด็กทุกคนในไซต์ก่อสร้างแสนสิริ มุ่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพและสร้างคุณภาพชีวิต

ของเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

            กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2565 – เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นำโดย นางสาวภาวิณี รักษ์ประศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในประเทศกลุ่ม PMC (ที่ 1 ขวาสุดแถวหลัง) จับมือ แสนสิริ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย นำโดย นางกมลวรรณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 1 ซ้ายสุดแถวหลัง) มอบของขวัญวันเด็ก จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กทุกคนอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 7 ปี รวมกว่า 300 คน ในที่พักคนงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างของแสนสิริ นำร่องไซต์แรกที่สราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ พร้อมเดินหน้าสารต่อภารกิจเพื่อสังคม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตลอดปี 2565 ให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในทุกไซต์ก่อสร้างของแสนสิริในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการและสมุทรสาคร เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิต ผ่านการเข้าถึงวัคซีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตอกย้ำเจตนารมณ์หลักในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม โดยใช้ความพร้อมของคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละด้าน บวกกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งนอกเหนือจากโครงการดังกล่าวแล้ว เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ยังมีอีกหลายโครงการที่มีส่วนร่วมตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และการพัฒนาสุขภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีฐานะยากจนหรือไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นนี้ได้ โดยได้จัดตั้งมูลนิธิ One Love (มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ) พร้อมใช้ความสามารถ ศักยภาพ และทรัพยากรที่โรงพยาบาลมีอยู่ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร มอบเบี้ยกันดารครู Back to School Project หน่วยแพทย์อาสา โครงการรักษาผู้ป่วยยากไร้ด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคอัมพฤก์ อัมพาต โรคธาลัสซีเมีย โรคข้อเข่าเสื่อม โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งช่องปาก วัคซีนโควิดแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง