ADS


Breaking News

ศปป.๕ กอ.รมน.เฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่​ ๑๒​ ม.ค.​ ๒๕๖๕​ ศปป.๕ กอ.รมน.จัดกิจกรรมเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างสรรค์​สื่อตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ผ่านกิจกรรม ​"พัฒนาสัมพันธ์​สื่อ​มวล​ช​น" และ​ "พัฒนาศักยภาพ​สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม" ภาคกลางรุ่นที่​ ๒
     กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. (ศปป.๕ กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม “ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ” และ “ พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม ” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟ้นหาผู้นำสื่อมวลชนประจำภูมิภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. ต่อไปในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ ท่าน
     โดย ภาคกลาง จัดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กองพลทหารม้าที่ ๓ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัลเวเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือ จัดในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ / ภาคใต้ จัดในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา
     สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ ๑๐๐ คน และ ๑๔ คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพ ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ 
     ทั้งนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง ...
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขา​ในภาคกลางสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า​ ๒๐๐​ คน โดยรุ่นที่​ ๒ นี้จัดขึ้น​ ณ​ โรงแรมนนทบุรีพาเลส​ จ.นนทบุรี​​ ในการนี้​ พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.​ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง​ "เศรษฐกิจ​พอเพียง​พื้นฐาน" ด้วย​.. ขอเชิญติดตาม​ และรับชมการดำเนินกิจกรรม​สดผ่าน​ เวปไซด์​ ศปป.๕ กอ.รมน. www.isoc5.net
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. 

มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี ...