ADS


Breaking News

สวรส. เผย วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง หรือ Citizen Science คืออะไร นำมาใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างไร

สัมมนาออนไลน์ "วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) กับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"
     ✏️วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง หรือ Citizen Science คืออะไร นำมาใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างไร 
     ✏️มีใครเคยทำที่ไหนมาแล้วบ้าง 
     💙 ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเห็นกันได้ในการสัมมนาออนไลน์ฯ
     💙 งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย กรณี มลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัย โดย สวรส.
     🎯 ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ก วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565  เวลา 10.30 - 12.30 น. 
📍สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/chula.cusri
📍นักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส https://www.facebook.com/citizenthaipbs
📍สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข https://www.facebook.com/hsrithailand