ADS


Breaking News

ห้ามพลาด! ชม ชิม ช้อป มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า 2 - 6 ก.พ. นี้

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โดยดำเนินการจัดแสดงแบบ New normal พร้อมชมไลฟ์สดผ่านเพจมหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดเต็มหนุนผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ บุกตลาดสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ กำหนดจัดงานแสดงสินค้า “มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า” งาน GI NORTHERN MARKET ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ภายในงานพบกับ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ร้านค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ GI สินค้าอนาคต GI ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ สินค้าสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์เด่นของ 17 จังหวัดภาคเหนือ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ กิจกรรมขายสินค้าราคาพิเศษ (นาทีทอง) กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ กิจกรรมสาธิต และนำเสนอสินค้า และกิจกรรม Like & Share ภายในงานทุกวัน กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า เพื่อติดปีกธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วย ผู้ซื้อ(Buyers) กับผู้ขาย(Sellers) (ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมการแสดงดนตรีสด จากศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่มีชื่อเสียงในวงการ อาทิ ปอ อรรณพ AF7, สงกรานต์ เดอะวอยซ์, ตูมตาม ยุทธนา, แซค ชุมแพ, หญิงลี ศรีจุมพล การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Online สอดคล้องกับการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการไลฟ์สดช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
โดยดำเนินการจัดแสดงแบบ New normal ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด