ADS


Breaking News

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล Soft Opening คึกคัก! พร้อมขับเคลื่อนภารกิจ

Soft Opening

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล

พลตำรวจตรี อธิศวิส กมลรัตน์
ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากระดมสรรพกำลัง จากมวลหมู่สมาชิกช่างภาพมืออาชีพ  มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจกันในรูปของชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลอยู่ระยะหนี่ง ถึงเวลาที่ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลเปิดตัวสู่สาธารณะ เพื่อผลักดันภารกิจให้มวลเหล่าช่างภาพสื่อมวลชนร่วมอุดมการณ์ ในการตอบแทนสังคมทุกรูปแบบในช่วงต่อไป

งาน Soft Opening เปิดตัวของสมาคมฯ  ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรี อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง 

กิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล กล่าวถึงการเปิดตัวของสมาคมในครั้งนี้ว่า  คณะกรรมการบริหารของสมาคม มีความปรารถนาที่จะทำงานตามปณิธานที่วางไว้ว่า จะสร้างสรรค์สวัสดิการคืนกลับสู่สมาชิกสมาคมฯ  และตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมด้านต่าง ๆ  

  

พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดงาน รื่นเริงสุขสันต์ รับขวัญปีใหม่ให้กับหมู่มวลสมาชิก และตัวแทนประชาสัมพันธ์ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  ที่ให้การสนับหนุนมาโดยตลอด 

งานเปิดตัว สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล” ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ร้านโก๋พลัส ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด