ADS


Breaking News

ห้ามพลาดรับชม TCC Best Awards 2021 : คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ 24 ธ.ค. นี้ 13.00 - 14.10 น. FB Live

📢 ขอเชิญรับชม !! พิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่19  ประจำปี 2564

✅TCC Best Awards 2021 : คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ✅
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.10 น.
🎥รับชมผ่าน Facebook Live >>> https://www.facebook.com/ThaiChamber
พบกับ...
 🔹การปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)
 🔹VDO Inspiration คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ
 🔹พิธีมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 
 🔹พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

TCC Best Awards - จรรยาบรรณนำธุรกิจยั่งยืน