ADS


Breaking News

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานฉลอง “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน” และทรงเปิด “หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานฉลอง “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110  ปี ความดีที่ยั่งยืน” และทรงเปิด “หอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”  ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิฯ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
.
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง ทรงสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงคม จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์  โดยมีนางศิริกุล  โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ  เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ และหอประวัติของมูลนิธิฯ  พร้อมกราบทูลเชิญทอดพระเนตรวิดีทัศน์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน” จากนั้น นายสุภนันท์  ฤทธิ์มนตรี กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) รายใหญ่  เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
ต่อมาเสด็จฯ ไปยังต้นไม้แห่งความดี ทรงลงพระนามาภิไธยในหยดน้ำแห่งความดี เพื่อทรงเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันส่งต่อการทำความดีเพื่อสร้างสังคม “ความดีที่ยั่งยืน” ผ่าน www.ต้นไม้แห่งความดี.com  และ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน”  ที่นำเสนอภารกิจมูลนิธิฯ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา และข้อมูลที่สุดของมูลนิธิฯ คิดเป็นมูลค่าการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาท  จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายหอประวัติมูลนิธิฯ และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในหอประวัติฯ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2437 ที่มีชาวจีนโพ้นทะเล ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนผืนแผ่นดินไทย ความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง)  ตลอดจนการก่อกำเนิด“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” องค์กรสาธารณกุศลเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” หอประวัติแห่งนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่พร้อมจะส่งต่อพลังศรัทธา และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการสานต่อ หยั่งราก แผ่กิ่งก้านความดีแก่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยแบ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 7 ห้อง ได้แก่ 
.
ห้องที่ 1   นำศรัทธาข้ามสมุทร :  จัดแสดงภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตของชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทย และการอัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮงมายังประเทศไทยของนายเบ๊ยุ่น
ห้องที่ 2 พลังศรัทธาไต้ฮงกง : นิทรรศการบอกเล่าประวัติ ปณิธาน และจริยวัตรอันงดงามของหลวงปู่ไต้ฮง ผ่านภาพวาดบนผืนผ้าและเทคโนโลยีโฮโลแกรม (Holograms)
ห้องที่ 3 สู่จุดเริ่มและรากฐาน :  แสดงเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ยุคแรก ที่เริ่มต้นจากการกำเนิดของคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนพัฒนามาเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การช่วยเหลือชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย การเก็บศพไร้ญาติ และอื่นๆ 
ห้องที่ 4 ความดี ร่วมใจ ฝ่าภัยสงคราม :  การแสดงภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือสังคมทั้งการเก็บศพ ตั้งโรงทาน และการก่อตั้งสถานผดุงครรภ์
ห้องที่ 5 เติบโต สนองคุณ :  แสดงถึงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในยุคปัจจุบัน และหน่วยงานในเครือ ประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นในการสนองคุณราชวงศ์จักรี และผืนแผ่นดินไทย  
ห้องที่ 6  อาสา จิตกุศล : แสดงงานบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รถพยาบาลจำลอง การสาธิตการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ (CPR) และข้อมูลสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ห้องที่ 7 “เสียง” สนองคุณ  : เรื่องราวของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร Showcase และ Hall of Fame เครื่องแบบบอกภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย, กู้ชีพ, น.เขต (เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวช) และ อาสาสมัคร รวมทั้งประติมากรรม “เสียง”  สัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หมายถึง การทำบุญกุศล สานต่อความดี พื่อสนองคุณแผ่นดิน
.
ต่อจากนั้น ทรงพระอักษรพู่กันจีน พระราชทาน 4 ตัวอักษร ประกอบด้วยคำว่า “ป่อ เต็ก เซี่ยง ตึ๊ง” ซึ่งมีความหมายว่า  “ตอบแทนบุญคุณด้วยการกระทำความดี”  จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้รับพระราชทานของที่ระลึก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
.
ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนคนไทยร่วมบันทึกเรื่องราวการทำความดีลงบนเว็บไซต์ www.ต้นไม้แห่งความดี.com  หนึ่งในกิจกรรมสืบสานปณิธานความดีของมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันหยั่งรากและแผ่กิ่งก้านความดี  สะสมทีละเล็กทีละน้อย หลอมรวมให้กลายเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  นำไปสู่การสร้างสังคม “ความดีที่ยั่งยืน” สืบไปไม่มีที่สิ้นสุด  โดยผู้ที่ต้องการเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงคลิกเข้าไปที่ www.ต้นไม้แห่งความดี.com  เพื่อทำการสะสมความดีซึ่งสามารถเลือกหมวดสะสมความดี “11 รากแก้วแห่งความดี” ที่มีอยู่ทั้งหมด 11 หมวด
.
นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยงานในเครือของมูลนิธิฯ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชน อาทิ 
โรงพยาบาลหัวเฉียว ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. บริการตรวจสุขภาพฟรี 
3 รายการ รายการละ 110 คน ประกอบด้วย ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจเอ็กซเรย์ภาวะกระดูกสำหรับเด็ก เพื่อคัดกรองการเจริญเติบโต ตรวจสุขภาพช่องปาก  เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพอนามัยที่ดี  รวมถึงการจัดโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 จาก 8 ศูนย์บริการทางการแพทย์  ประกอบด้วย  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์หลอดเลือดสมอง  ศูนย์เบาหวาน  ศูนย์ศัลยกรรม  ศูนย์กระดูกและข้อ   ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก และ ศูนย์ทันตกรรม   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2223-1351 ต่อ 3126
.
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (ทุกสาขา) วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564  มอบของที่ระลึก "หนังสือนาฬิกาชีวิตเคล็ดลับหย่างเชิงสุขภาพ" และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้มารับบริการที่คลินิก (1 ใบเสร็จ/1 ชุด) และ งดเว้นค่าบริการพื้นฐานทุกแผนก (ทุกสาขา) * ฟรีเฉพาะค่าบริการพื้นฐาน  ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.huachiewtcm.com
.
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ฟรี อาทิ หอบหืด เบาหวาน ความดันโลหิต และบริการคลินิกเลิกบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565 รวม 110 วัน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-19.30 น. วันเสาร์ 07.00-17.00 น.หยุดวันอาทิตย์ ณ ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6446 
แจก ATK (Antigen test kit) ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19  ฟรี จำนวน 110 ชุด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 – 17.00 น. (วันเดียวเท่านั้นหรือจนกว่าจะหมด) ณ ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6446 
บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้วและตรวจวัดความดันโลหิต ฟรี ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หัวเฉียวสหคลินิก
สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟรีค่าสมัครเรียน 500 บาท ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6300 ต่อ 1139
ศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ส่งต่อปณิธานความดีที่ยั่งยืน” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ติดต่อสอบถามโทร 02-312-6300 ต่อ 1534
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”  โดยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาส “ครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “ความดีที่ยั่งยืน” โดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมมูลค่า 110 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 37 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การตั้งโรงครัวบริการอาหารและน้ำดื่ม การบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ การก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่โรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีโครงการใหญ่อีก 2 โครงการที่กำลังเกิดขึ้นในโอกาสฉลองการครบรอบ 110 ปี คือ การเปิดหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ การสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารงานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  www.facebook.com/atpohtecktung
.
.
## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน ##