ADS


Breaking News

อว.บรรเลงดนตรีเทิดพระเกียรติ ร.9 ทั่วประเทศ 5 ธ.ค.นี้ - พิเศษ! กรุงเทพฯจัดต่อเนื่อง 15 วัน - “รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” เช้า 5 ธ.ค. กิจกรรม “Clear and Clean” ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ

อว.แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 5 ธันวาคมนี้ มีทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ และอีกหลากหลายแนวจากการบรรเลงของนักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดแสดงถึง 15 วัน พร้อม “รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” เช้าของวันที่ 5 ธ.ค. กิจกรรม “Clear and Clean” ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
     เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. - ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อว.จะจัดกิจกรรมการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ  5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงส่งมอบความสุขให้คนไทยทั่วประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้านและอีกหลากหลายแนวเพลง โดยฝีมือการบรรเลงของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งจะเริ่มบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 17.00 น. ในพื้นที่ 48 จังหวัด กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
     รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า ที่พิเศษคือ ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดแสดงดนตรีต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 15 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 5 -19 ธ.ค. โดยในวันที่ 5-7 ธ.ค. จะจัดแสดงที่ลานพาร์คพารากอน วันที่ 8-12 ธ.ค. จัดแสดงที่ไอคอนสยามริเวอร์พาร์ค และวันที่ 13-19 ธ.ค. จัดแสดงที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้ง 3 แห่งถือเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางและทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดแสดงเฉพาะวันที่ 5 ธ.ค. ทั้งในพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยและพื้นที่ชุมชนของทางจังหวัด เช่น จ.อุดรธานี จัดที่ เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี จัดที่ เฮือนกำนัน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ม.อุบลราชธานี จ.ลำปาง จัดที่ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.นเรศวร จ.สุราษฎร์ธานี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ จ.ปัตตานี ที่ลานการแสดงริมแม่น้ำปัตตานี เป็นต้น
     “การจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้ ซึ่ง อว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชาว อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ อว. ผนึกกำลัง เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างทั่วหน้า อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคม และประชาชนชาวไทย สมดังที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน"” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
     นอกจากนี้ อว. ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ อว. ทั่วประเทศมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้ “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” โดยในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธ.ค. ผู้บริหารและบุคลากรของ อว. จะมาร่วมทำกิจกรรม “Clear and Clean” ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ