ADS


Breaking News

อว. รับมอบบาล์มตะไคร้ วว. 3,000 ขวด เตรียมส่งมอบ จ.ชุมพร ใช้รักษาน้ำกัดเท้า ช่วงน้ำท่วม

อว. รับมอบบาล์มตะไคร้ จาก วว. 3,000 ขวด เตรียมมอบต่อให้ จ.ชุมพร นำไปใช้รักษาน้ำกัดเท้า ช่วงน้ำท่วม 
    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ อว. จำนวน 3,000 ขวด จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี นายสายันต์ ตันพานิชรอง ผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมกับนายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เข้าร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้ โดย อว. จะนำไปมอบให้แก่จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปให้ประชาชนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าในช่วงสถานการณ์อุทกภัยต่อไป
     สำหรับศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยนำสมุนไพรไทยมาสกัดแล้วพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคและอาการต่างๆ จากงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชหอมได้สกัดน้ำมันหอมระเหยหลายชนิด และนำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ จนพบว่า น้ำมันตะไคร้ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ สารซิทรัล (Citral) ที่มีคุณสมบัติสามารถต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาเชื้อราบนผิวหนัง และได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ำมันตะไคร้ นำไปทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา พบว่าได้ผลดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
     วว. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้จากสารสกัดน้ำมันตะไคร้เพื่อรักษาโรคเท้าน้ำกัดที่มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา อื่นๆ เช่น กลาก เกลื้อนได้อีกด้วย