ADS


Breaking News

ด่วน.! ศปป.5 กอ.รมน. เปิดรับสมัครเข้าอบรม.“สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”

ข่าวด่วน.! ศปป.5 กอ.รมน. เปิดรับสมัครเข้าอบรม.“สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน” เตรียมก้าวขึ้นสู่รุ่นผู้นำ เพื่อติดปีกการพัฒนาการผลิตสื่อ รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด.!
     กำหนดการอบรม 1 วัน (จำนวน 200 ท่านต่อรุ่น)
หลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”
เวลา กิจกรรม
07.00-08.00 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง (1 ชั่วโมง)
08.00-08.30 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยทีมครูวิรัตน์ (30 นาที)
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม (30 นาที)
*ผอ ศปป 5 หรือตัวแทนจาก กอ รมน
09.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง “มรดกไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (1 ชั่วโมง)  
10.00-10.15 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยทีมครูวิรัตน์ (15 นาที)
10.15-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง (30 นาที)
10.45-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (1 ชั่วโมง 15 นาที)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1 ชั่วโมง)
13.00-13.15 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม โดยทีมครูวิรัตน์ (15 นาที)
13.15-15.15 น. การบรรยายเรื่อง “สื่อกับการทำหน้าที่ถ่ายทอดและรณรงค์การผลิตสื่อภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
และมอบหมายการผลิตสื่อ Short Form  เพื่อคัดเลือกแนวคิดดีดี ไอเดียโดดเด่น  เข้าอบรมรุ่น 'ผู้นำ' ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2 ชั่วโมง)
15.15-15.45 น. รับประทานอาหารว่าง (30 นาที)
15.45-16.15 น. ผอ ศปป 5  กอ.รมน. พบปะสื่อ (30 นาที)
16.15-17.15 น. กิจกรรมท้ายหลักสูตร / เลือกตัวแทนรุ่น / มอบใบประกาศฯ และกล่าวอำลา (1 ชั่วโมง)
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กำหนดการและสถานที่การอบรมหลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”

1 .ภาคกลาง กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 65 ห้องประชุมบีทียู ฮอลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2.ภาคกลาง จ.นนทบุรี วันพุธที่ 12 มกราคม 65 ห้องประชุม โรงแรมนนทบุรี พาเลซ (Nonthaburi Palace Hotel) 

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 65 อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กองพลทหารม้าที่ 3 
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.บุรีรัมย์ วันพุธที่ 19 มกราคม 65 ห้องประชุม โรงแรมอัลเวเรซ (Alvarez Hotel) 

5.ภาคเหนือ  จ.พิษณุโลก วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 65 ห้องประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ (Topland Hotel) 

6.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 26 มกราคม 65 ห้องประชุม โรงแรมเลควิว รีสอร์ต (Lakeview Resort) 

7.ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 65 ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี (Bunjongburi Hotel) 

8.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ 
มณฑลทหารบกที่ 41 
ต้องการสมัครเข้าอบรม คลิกลิงค์.. https://bit.ly/3nyb21u

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เพจ " สื่อมวลชนพอเพียง " https://www.facebook.com/สื่อมวลชนพอเพียง-100584318416238

และสอบถามได้ทางไลน์ OA." สื่อมวลชนพอเพียง " 
คลิกเพิ่มเพื่อน..https://lin.ee/5IRX7C3


ที่มาข่าวสาร