ADS


Breaking News

โรคผิวหนังที่มาจากการท่องเที่ยว รับชมทางเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.15 จัดโดย ส.แพทย์ผิวหนังฯ

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”
EP.15 ตอน “โรคผิวหนังที่มาจากการท่องเที่ยว”
    สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.15  ตอน “โรคผิวหนังที่มาจากการท่องเที่ยว” ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  เวลา 12.00-13.00 น. โดย รศ.พญ.ภาวิณี  ฤกษ์นิมิตร  ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และรศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
     สำหรับในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ  ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มที่จะมีอุณหภูมิและภูมิอากาศที่เย็นลงเรื่อย ๆ จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์  ส่วนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน ก็มักจะมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบไปเที่ยวทะเลหรือหมู่เกาะต่าง ๆ ดังนั้นในทุก ๆ ปี นอกจากเราจะต้องเผชิญกับโรคผิวหนังที่มากับอากาศหนาวหรือเย็นลง รวมถึงสนุกสนานกับบรรยากาศในช่วงเทศกาลฤดูการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ควรระมัดระวังป้องกันผิวหนังของตนเองด้วย ไม่ควรให้ผิวแห้งมากเกินไปควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวแห้ง วาสลีนป้องกันริมฝีปากแตก และควรใส่เสื้อผ้าป้องกันอากาศหนาว  ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยว ป่าหรือภูเขา เชิงผจญภัยตามธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวทะเล ให้ควรระวังพิษภัย จากสัตว์และแมลงมีพิษด้วย 
     สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง “โรคผิวหนังที่มาจากการท่องเที่ยว” สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)