ADS


Breaking News

CPF อินเทรนด์! เผยนวัตกรรม ที่ Feed Innovation Week 2021 เร่งขีดความสามารถธุรกิจ รับวิถีนิวนอร์มอล

ซีพีเอฟ โชว์ผลงานนวัตกรรม ใน Feed Innovation Week 2021 สร้างขีดความสามารถธุรกิจ รับวิถีนิวนอร์มอล

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้านำเสนอผลงานการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมของพนักงานในธุรกิจอาหารสัตว์บก และกลุ่มวิชาอาหารสัตว์ ที่งาน Feed Innovation Week 2021 ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมบนวิถีใหม่ (New Normal Innovation) นำเสนอ 212 ผลงานความคิดริเริ่มของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจุดประกายให้มีการพัฒนาต่อยอดนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้า

     นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก  ซีพีเอฟ กล่าวว่า การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร หรือ CPF Way  และการจัดงาน Feed Innovation Week เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอผลงานที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร เพื่อต่อยอดและยกระดับผลงานที่สร้างขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่สูงขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ  

     "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปรับรูปแบบทำงานและการดำเนินชีวิตแล้ว ยังสะท้อนไปถึงผลงานหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสอดรับกับวิถีนิวนอร์มอล นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถนำสิ่งใหม่ๆไปถ่ายทอดให้กับลูกค้า และเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับให้ธุรกิจมีความทันสมัยตลอดเวลา และถ่ายทอดให้กับลูกค้า และเกษตรกรให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน " นายเรวัติกล่าว 

 

ด้านนายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในงานนอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานสิ่งใหม่ๆ ของพนักงานแล้ว เพื่อคัดเลือก ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตามกรอบ 3i (Improvement, Invention และ Innovation) โครงการพอใจวันเดียว เป็นต้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจพนักงานที่มีการคิดค้นสิ่งใหม่อย่างเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ภายในองค์กร และนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับการทำงานอย่างต่อเนื่อง