ADS


Breaking News

ซี.พี.แลนด์ MOU ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. รุกผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

2 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผนึกกำลังธุรกิจโซลาร์
     นายจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ นายวรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 
    โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท ซันโย.เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เน้นเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ ในกลุ่มธุรกิจพานาโซนิค
     สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบในการเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดต่อไป