ADS


Breaking News

พช.ยกระดับโอทอปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เร่งเปิดตลาดเจาะฐานลูกค้าคนเมือง พร้อมจับคู่ธุรกิจ

กรมการพัฒนาชุมชน แถลงความสำเร็จยกระดับโอทอปกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 
นำผลิตภัณฑ์เปิดตลาดเจาะฐานลูกค้าคนเมือง พร้อมจับคู่ธุรกิจ
     กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศความสำเร็จหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก พร้อมยกทัพผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพ กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ผลงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นคุณภาพที่มีเรื่องราวและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นจากทั่วประเทศ เจาะฐานลูกค้าคนเมือง พร้อมจับคู่เจรจาธุรกิจ ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G  ลานเมือง 1-2  ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ  
     นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมนำผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 48 ผลิตภัณฑ์ จาก 475 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบรม และได้รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ภายใต้แนวคิดหลักการตลาดนำการผลิต “ดูดีมีสไตล์” ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาด เข้าทดสอบการตลาดจริง ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับกลุ่มลูกค้าจริง และได้เห็นความต้องการของตลาดจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการซึ่งมีสินค้าที่ดีอยู่ในมือ และที่สำคัญได้ผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างรอบด้านภายใต้ 14 หลักสูตร ในระยะเวลา 150 วัน 
     นอกจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและด้านการตลาด คัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ซึ่งผ่านการพัฒนาและมีความโดดเด่นมากที่สุดจากจำนวน 48 ผลิตภัณฑ์ ให้มีเพียง 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมโล่ห์เกียรติยศ “Queen of D” และจัดแสดงภายในกิจกรรมทดสอบตลาด มีดีมาร์เก็ต 
     นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์ หลังผ่านการอบรม ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาศักยภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรได้จริง จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาด และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของกรมการพัฒนาชุมชน” 
     ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมช้อป สินค้าของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกหลากหลายสไตล์ ในงาน “มีดีมาร์เก็ต” ในธีม “ดูดีมีสไตล์” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย “โซน ของดี มีให้ช้อป” ซึ่งรวบรวมสินค้าคุณภาพดีประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก “โซน มีดี ที่ฝีมือ” จัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 48 ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศและ
     การมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ Queen of D และกิจกรรม “Let’s get talk” แลกเปลี่ยนแนวคิดเทรนด์การแต่งบ้านสไตล์ดารา ด้วยผลิตภัณฑ์โอทอปจาก คุณโบ ธนากร ชินกูล พิธีกรรายการบ้านและสวน และเพลิดเพลินกับการแสดงโฟล์คซอง พร้อมกิจกรรมนาทีทอง “D SALE” และกิจกรรมเช็คอินฟินสุดขีด รับบัตรกำนัลช้อปในงานฟรี 100 บาท วันละ 50 รางวัล ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -22.00 น. ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ลานเมือง 1-2 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ