ADS


Breaking News

ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ บก.ข่าว บางกอกทูเดย์ สวัสดีปีใหม่ 2565

วันใหม่มา สู่ฟ้าใหม่ ปีใหม่แล้ว
จงผ่องแผ้ว แคล้วคลาดทุกข์ สบสุขสันต์
พูนพิพัฒน์ สวัสดิ์ศรี มีครบครัน
มากอนันต์ งามบรรเจิด เลิศชีวี
เริ่มวันนี้ มีทรัพย์สิน สิ้นหนี้สูญ
งานเกื้อกูล งามพูนเพิ่ม เสริมวิถี
มีคนชม นิยมล้ำ ค้ำทวี
พบสิ่งดี มีธรรมมั่น นิรันดร
...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕...
จุมพล โพธิสุวรรณ