ADS


Breaking News

จีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส ให้สภากาชาดไทย

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด - 19 ของสภากาชาดไทย 

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม  จำนวน 100,000 โดส เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  โดยเป็นครั้งที่ 2 ที่สภากาชาดไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดไทยจะนำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้กับกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆ