ADS


Breaking News

ฉลอง 87 ปี มธ. ลูกแม่โดมรวมพลังหนุน รพ.ธรรมศาสตร์ ชวนบริจาคผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ 9 ธ.ค. นี้

มธ.ฉลอง 87 ปี ชวนลูกแม่โดมสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์

บริจาคผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ คืนวันที่ 9 ธันวา นี้


ฉลอง 87 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนลูกแม่โดมบริจาคผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ คืนวันที่ 9 ธันวาคม นี้ สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาสังคมด้านการศึกษา กีฬา และอื่น ๆ  


เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมและกรรมการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมาคม/มูลนิธิและชมรมในเครือธรรมศาสตร์ เชิญชวนลูกแม่โดมร่วมชมและบริจาคผ่านรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 22.30 – 24.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา กีฬา และอื่นๆ 


    นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์ กล่าวว่า ในรายการจะมี VTR นำเสนอการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน ในเขตปริมณฑลและภูมิภาคได้อย่างดี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การนำเสนอความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการดำเนินงานของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และนโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


    รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า วันธรรมศาสตร์ของทุกปี พี่น้องชาวธรรมศาสตร์จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในปีนี้ ก็เช่นเดียวกัน        ในคืนวันที่ 9 ธันวาคม นี้ จะมีการจัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 เวลา 22.30 – 24.00 น.เพื่อรับบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคครั้งนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ 2 เท่า 


    ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  วันนี้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่จบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ได้เตรียมการรองรับและจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีการเพิ่มเตียงไว้บริการผู้ป่วยและผู้ป่วยหนักประมาณ 120 เตียง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการรักษาผู้ป่วยไปแล้วประมาณ 2,500 คน และมีความพร้อมที่จะให้บริการหากมีวิกฤติการแพร่ระบาดอีก เชื่อว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้วันละ 300 – 400 คน ซึ่งจะทำให้สังคมดีขึ้น ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น 


รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวธรรมศาสตร์ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถบริจาคได้ขณะชมรายการพิเศษ โดยการบริจาคทางโทรทัศน์หรือบริจาคได้ด้วยตัวเองที่ห้องรับบริจาคชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงโอนเงินเข้าบัญชี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชื่อธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 091-0-20188-8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ โทร.02-9269432 หรือ LINE ID: @tuh_donation 


นางดารณี วัธนเวคิน
เลขาธิการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนลูกแม่โดม และประชาชนทั่วไป ร่วมชมและบริจาคผ่านรายการพิเศษทางโทรทัศน์ คืนวันที่ 9 ธันวาคม นี้  โดยจะไม่มีการรับบริจาตทางโทรศัพท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  แต่จะมีตัววิ่งหมายเลขบัญชีในการรับบริจาคตลอดรายการ เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาสังคมด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ ต่อไป