ADS


Breaking News

ททท. ขาย "สิงห์เหนือพบเสือใต้" โปรไทยเที่ยวไทยข้ามภาค เร่งรายได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ททท. ขับเคลื่อนท่องเที่ยวในประเทศ มุ่งเป้า โปรโมท ไทยเที่ยวไทย ข้ามภาค สร้างเป้ารายได้ และการกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับการเชื่อมโยงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ในวันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) นายภาษกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และ นางนงเยาว์ เนตรประเสริฐ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายเชื่อมโยง ภาคเหนือ-ภาคใต้ ที่เรียกชื่อว่า "สิงห์เหนือพบ เสือใต้" ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค และการเดินทางจากเมืองหลักเชื่อมโยงไปเมืองรอง จึงได้เกิดงานส่งเสริมการขายเชื่อมโยง ภาคเหนือ-ภาคใต้ "สิงห์เหนือพบเสือใต้" ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ขึ้น โดยนำ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคใต้ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) มาพบปะเจรจาธุรกิจกับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน รวมถึงสายการบินแอร์เอเชียในฐานะผู้ขาย (Sellers)
นายภาษกร บุญญลักษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ 
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Pre -Tour 2 เส้นทาง คือ เส้นทางดินแดนวัฒนธรรม 2 จังหวัด และเส้นทางจิบซา/กาแฟที่ขึ้นชื่อในจังหวัดเชียงรายและพะเยา โดยนำผู้ประกอบการฯ จากภาคใต้และสื่อมวลชนร่วมเดินทางสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตามเส้นทางเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดงาน รวมทั้งเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายออกเดินทางท่องเที่ยวด้วย
     สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั่นคือ กลุ่มวัยทำงาน และ Active Senior ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดรับข่าวสารข้อมูลมีกำลังซื้อต้องการ Work - Life Balance ซึ่งเริ่มชินกับการใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อโควิด-19 และมีความมั่นใจในตนเองที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเก็บตัวอยู่บ้านเป็นเวลานาน จึงอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆ ที่ห่างหายไปนาน
#สิงห์เหนือพบเสือใต้ #amazingthailand