ADS


Breaking News

สุดชิล! “นั่งรถไฟ ม่วนแต้ ๆ แอ่ว กฟผ. แม่เมาะ” รับลมหนาว

โอกาสพิเศษ ต้อนรับลมหนาว…
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ขอเชิญ “นั่งรถไฟ ม่วนแต้ ๆ แอ่ว กฟผ. แม่เมาะ” จำนวนจำกัดเพียง 40 ที่ เท่านั้น
    นั่งรถไฟชั้น 2 นอนปรับอากาศ แอ่วเหนือ เที่ยวคุ้ม นอนฟิน กินอิ่มตลอดทริป แอ่วนครลำปาง และเยี่ยมชมทุ่งดอกบัวตองสุดอลังการขนาด 500 ไร่

     "2 วัน 3 คืน” เดินทาง 3- 6 ธันวาคม 2564
     ราคาสุดพิเศษจาก 6,000 บาท รฟท. และ กฟผ. จัดให้เหลือเพียง 1,999 บาทต่อท่านเท่านั้น (จำกัด 40 ที่นั่ง) [ ราคานี้รวม ค่าตั๋วโดยสารรถไฟชั้น 2 นอนปรับอากาศ ไป-กลับ / ไกด์นำเที่ยว /อาหารครบทุกมื้อ/รถตู้/ที่พัก ]
     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official รถไฟแม่เมาะ

     สามารถติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ 02-576-5500 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.