ADS


Breaking News

แชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน เป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานแชฟฟ์เลอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะยาว 

ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง 

นางสาวเอง พู-เจวียนจะเข้ารับตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับหน้าที่ดูแลพนักงานกว่า 6,000 คน รวมทั้งจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อรองรับความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ของแชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ นางสาวเอง พู-เจวียน มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 25 ปี ด้านทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคในหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การบิน พลังงาน น้ำมัน และก๊าซ และยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาคของ Baker Hughes บริษัทเทคโนโลยีพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก  นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างองค์กร และการผนวกรวมธุรกิจระหว่าง GE Oil & Gas กับ Baker Hughes เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคของ GE Power รับผิดชอบด้าน “เครือข่ายสตรีและอาสาสมัครเพื่อสังคม”  และมีบทบาทอย่างมากในการใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและการเติบโตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร อีกด้วย 

ด้านนายดาเมช อโรร่า ประธานบริหารของแชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่นางสาวเอง พู-เจวียนจะเข้ามาเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมผู้บริหารของเรา ทั้งนี้ แชฟฟ์เลอร์เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาความสามารถในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด ดังนั้นด้วยความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล และประสบการณ์ของนางสาวเอง พู-เจวียนจะนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร เพื่อให้พนักงานของแชฟฟ์เลอร์ทุกคนมีส่วนร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ” 


ความหลากหลายเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับภูมิภาคในระยะยาว โดยเปิดตัวสภาความหลากหลายและความเท่าเทียม หรือ Diversity & Inclusion  (D&I) เมื่อเร็วๆ นี้  เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นในการจัดการด้านความหลากหลายในระยะยาว และล่าสุดภายในงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards 2021  บริษัทแชฟฟ์เลอร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินสำหรับความเป็นเลิศในการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Excellence in Employee Engagement) และได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในหมวดหมู่ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับพนักงานมากที่สุด (Most People-focused CEO) รางวัลที่แชฟฟ์เลอร์ได้รับมานั้นเป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามในการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถ และการมีส่วนร่วมของพนักงานแชฟฟ์เลอร์ทุกคน ดังนั้นการที่แชฟฟ์เลอร์ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถอย่างนางสาวเอง พู-เจวียน เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของแชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก จึงเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความแตกต่างและความหลากหลายของแชฟฟ์เลอร์ได้เป็นอย่างดี 

นางสาวเอง พู-เจวียน รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แชฟฟ์เลอร์  ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “การสนับสนุนด้านความแตกต่างและความสามารถที่หลากหลายควบคู่ไปกับความยั่งยืนในระยะยาวของแชฟฟ์เลอร์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กร  ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจของแชฟฟ์เลอร์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานแชฟฟ์เลอร์สามารถเป็นผู้นำด้านความเป็นเลิศและบรรลุความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกันได้”

นางสาวเอง พู-เจวียน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลจากสถาบันการจัดการของสิงคโปร์ (Singapore Institute of Management) และปริญญาโทด้าน Human Capital Specialization จาก Nanyang Business School (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง)

แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป – We pioneer motion

ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์มามากกว่า 70 ปี ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ในด้านการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิตอล 4.0 และพลังงานหมุนเวียน  ทำให้แชฟฟ์เลอร์เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และยั่งยืน เราผลิตชิ้นส่วนและระบบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับระบบขับเคลื่อน (drive train) และระบบช่วงล่าง (แชสซี) รวมถึง ตลับลูกปืนหลายชนิด เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป  มียอดขายประมาณ 1.26 หมื่นล้านยูโรในปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทครอบครัวที่ใหญ่สุดในโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากถึง 83,300 อีกทั้งจากข้อมูลของ DPMA (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเยอรมนี) แชฟฟ์เลอร์เป็นบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมมากสุดเป็นอันดับสอง โดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรไปมากกว่า 1,900  รายการในปี พ.ศ. 2563