ADS


Breaking News

สุดยอด! ลูกทีมซินโครตรอน Palm Packaging คว้าชัย U2T National Hackathon 2021

     ทีม Palm Packaging ลูกทีมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยทักษิณ คว้าชัยการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 จากผลงานถุงกระดาษทางปาล์ม แก้ปัญหาขยะชีวมวลในสวนปาล์มภาคใต้และสร้างรายได้ให้ชุมชน
     นนทบุรี - ทีม Palm Packaging ทีมเยาวชนจาก จ.พัทลุงซึ่งมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพี่เลี้ยงในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชนะเลิศระดับประเทศ 5 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท
     กิจกรรม U2T National Hackathon 2021 เป็นการแข่งขันของทีมเยาวชนกว่า 900 ทีม ในโครงการ U2T ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยการนำวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​ เข้ามาช่วยพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน และแก้ไขปัญหาที่ตรงความต้องการของชุมชน โดยทีม Palm Packaging ได้พัฒนาถุงกระดาษจากทางปาล์ม และใช้แสงซินโครตรอนช่วยวิเคราะห์ความแข็งแรงของถุงกระดาษ นับเป็นการช่วยชุมชนจำกัดขยะชีวมวลจากสวนปาล์ม และยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการจ้างงานผลิตถุงกระดาษ
     สำหรับกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 ได้คัดเลือกและแข่งขันทีมในโครงการ U2T จาก 965 เหลือ 40 ทีม แล้วจับคู่กับหน่วยงานกระทรวง อว. เพื่อนำวิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​และนวัตกรรม​ของหน่วยงานไปประยุกต์​ใช้กับผลิตภัณฑ์​ของทีม และแข่งขันในรอบสุดท้ายที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทีมชนะเลิศระดับประเทศ 5 ทีมสุดท้าย จะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ต่อไป