ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมประกวดภาพวาด “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”

สานต่อศรัทธา 152 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เชิญร่วมประกวดภาพวาด “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” หวังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ เรียนรับ วัตรปฏิบัติที่งดงาม 
     ร่วมน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ กับกิจกรรมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อเรื่อง “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หนึ่งในกิจกรรมงานน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ณ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
     พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดงาน 152 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าถึงที่มาของการจัดงาน ว่า “เราได้ทำกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งครบ 149 ปี จนถึง 151 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลักดันทั้งเรื่อง UNESCO บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ปี 2563-2564 ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อสังคมมาก ด้วยหลังจากอาจารย์ได้รับรางวัล ค่าของแผ่นดิน จึงเกิดความคิดในการสานต่อ โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรำลึกถึงในวาระที่ครบ 152 ปี
     โดยปรึกษากับรองปลัดสำนักนายกอยากให้วันที่ 20 มกราคมของทุกปี เป็นวันหลวงปู่มั่น โดยประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งวันหลวงปู่มั่นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแต่เป็นมุมมองสมาธิและสันติภาพ เพื่อเผยแผ่วัตรของท่านให้รำลึกสืบเนื่องตลอดไปทุกปี โดยไม่ต้องประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ และข้อสุดท้ายคือไม่ต้องเข้าสู่งบประมาณ ซึ่งทางเราก็พยายามผลักดันเพื่อนำเสนอเรื่องนี้ผ่านไปทางผู้ใหญ่ของกระทรวง ทบวงกรม ต่างๆ เพื่อนำเสนอเข้าไป ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา  
     ซึ่งในส่วนของงานกิจกรรมวันน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2565 ได้มีการแบ่งการจัดงานเป็นงานด้านศาสนพิธี ชีวประวัติหลวงปู่มั่น และงานกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพในมุมมองของฉัน” ซึ่งเป็นการจัดประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยจะมีการมอบรางวัล เกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ซึ่งเป้าหมายของการจัดกิจกรรมวาดภาพครั้งนี้ เป็นกุศโลบายที่อยากให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ที่เมื่ออ่านหัวข้อการประกวดวาดภาพ เขาก็จะเกิดคำถามว่า หลวงปู่มั่น เป็นใคร หากเขายังไม่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เข้าใจวัตรปฏิบัติของท่าน เขาจะเกิดคำถามว่า ประวัติท่านเป็นอย่างไร มีวัตรปฏิบัติอย่างไร เมื่อเข้าไปหาข้อมูลเขาก็จะสามารถนำมาใช้จินตนาการถึงหลวงปู่มั่น เรื่องเงินรางวัลเป็นเพียงแค่ของขวัญเท่านั้น แต่อาจารย์อยากให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เป็นการสอดแทรกศีลธรรมเข้าสู่ตัวเด็กแบบไม่ได้ยัดเยียด เขาต้องค้นคว้าหาข้อมูล อาจารย์มองแบบนั้น 
     สิ่งที่พระอาจารย์คาดหวังคือ น่าจะเป็นเรื่องของ social impact มากกว่า อาจารย์มองว่า เราเปิดตัวไปทุกช่วงอายุสำหรับกิจกรรมนี้ตั้งแต่ เด็กประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่ามีความรู้มีวุฒิภาวะแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้จะสามารถทำให้เกิดอิมแพคในทุกช่วงอายุคน 
     พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) เจ้าของรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” สาขาปฏิบัติธรรม ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ,รางวัลค่าของแผ่นดิน กล่าวต่อว่า เราเริ่มดำเนินการไปทั่วประเทศ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่มั่นที่มีต่อพุทธศาสนาของไทย คำสอนของท่าน ประวัติของท่านก็จะไม่ถูกลืมเลือน กิจกรรมต่างๆ ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และจะมีการจัดทำทุกๆปี ปีนี้จัดการประกวดวาดภาพ ในปีหน้าอาจจะจัดประกวดเรียงความ และหากได้รับความเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 20 มกราคม เป็นวันหลวงปู่มั่น แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป กี่ร้อยปีความเลื่อมใสศรัทธาก็จะยังคงอยู่สืบไป
     อาจารย์เชื่อว่า ประชาชนศรัทธาหลวงปู่มั่น ชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนยังคงเลื่อมใสในจริยวัตรขององค์หลวงปู่มั่นอยู่แล้ว อาจารย์อยู่ในแวดวงทางการแพทย์ ก่อนที่เราจะบวชเมื่อเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัตรแล้ว เราก็อยากแทนคุณพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมการประกวดวาดภาพนี้ จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 5 มกราคม 2565 และประกาศผล 20 มกราคม  2565
หลังจากงานครั้งนี้แล้ว อาจารย์ไม่ได้มองแต่เรื่องงานเท่านั้น แต่มองไปถึงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ อย่างน้อยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้รู้จักหลวงปู่มั่นมากขึ้น เมื่อเขาโตขึ้น ก็จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพุทธศาสนา” 
     ด้านกิจกรรมวาดภาพ เด็ก เยาวชน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถร่วมส่งภาพวาดขนาด A3 ในหัวข้อเรื่อง “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในระดับต่างๆ สามารถส่งผลงานได้ที่ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 5 มกราคม 2565 และประกาศผล 20 มกราคม 2565 
     หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 2563-2564 สาขาสันติภาพในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล (ครบรอบวันเกิด 150 ปี ในวันที่ 20 มกราคม 2563)  ถือเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย เนื่องจากหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานและพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ จนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารดับขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านได้มีคุณูปการต่อทั้งสถาบันศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย์ 
     ด้านกิจกรรมน้อมรำลึก 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ณ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ