ADS


Breaking News

สุดล้ำ! กฟผ. ‘EGAT Green Learning Society: ห้องเรียนสีเขียว พลังเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน’

กฟผ. ชวนเยาวชนตะลุยโลกออนไลน์ ชมห้องเรียนสีเขียวสุดล้ำ ในงานมหกรรมวิทย์ 64
กฟผ. จัดเต็มนิทรรศการออนไลน์ ‘EGAT Green Learning Society: ห้องเรียนสีเขียว พลังเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน’ ครั้งแรกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 เปิดโลกพลังงานไฟฟ้าให้เยาวชนได้สัมผัสสาระความรู้และความสนุกแบบ Virtual Experience ได้ตั้งแต่ 9 – 19 พ.ย. 2564 ทาง Facebook Fanpage : ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. page
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะประธานการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมเปิดนิทรรศการ ‘EGAT Green Learning Society : ห้องเรียนสีเขียว พลังเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน’ ซึ่ง กฟผ. ร่วมจัดแบบออนไลน์เต็มรูปแบบขึ้นเป็นครั้งแรก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ทาง Facebook Fanpage ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. page
นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษาที่นำสมัย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญของชาติได้เป็นอย่างดี กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และแนวคิด EGAT for ALL จึงเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กฟผ. ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังทางสังคมร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในชุมชน สังคม และประเทศไทยต่อไปในอนาคต
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ อพวช. จัดขึ้นภายใต้นโยบายหลักศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art - Science - Innovation and Creative Economy) กฟผ. ได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาร่วมจัดแสดง นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เยาวชนและสังคมไทยได้เรียนรู้เรื่องพลังงาน ด้วยความมีจิตอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน

สำหรับ นิทรรศการออนไลน์ ‘EGAT Green Learning Society : ห้องเรียนสีเขียว พลังเยาวชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน’ ของ กฟผ. ในปีนี้มาในรูปแบบ Next Normal มุ่งสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน Virtual Experience กับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว พื้นที่ให้เยาวชนได้แบ่งปันวิธีการใช้และอนุรักษ์พลังงานในแบบของตัวเอง โครงการ EGAT Air Time ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และโครงการกล้าดี นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่น่าสนใจ อาทิ EV ยานยนต์แห่งอนาคต และมิติใหม่ของโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (Hydro-Floating Solar Hybrid) ตลอดจนนิทรรศการโลกพลังงานไฟฟ้าเสมือนจริง 360 องศา ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. www.learningcenter.egat.co.th รวมทั้งการแข่งขัน ROV กับ EGAT eSports Tournament ทั้งนี้ ผู้เข้าชมสามารถเก็บเกี่ยวสาระความรู้ ลุ้นรับของรางวัล และติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดการจัดนิทรรศออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทาง Facebook Fanpage : ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. page