ADS


Breaking News

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ศาลเจ้าพ่อเสือบ้านหนองอาเสี่ย ม.สุขศาลานุเคราะห์ ร่วมแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน อ.บางเลน จ.นครปฐม

วัดธรรมปัญญารามบางม่วงร่วมกับศาลเจ้าพ่อเสือบ้านหนองอาเสี่ย และมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์แจกถุงยังชีพให้กำลังใจชาวบ้านใน อ.บางเลน จ.นครปฐม
     องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ร่วมกับ ศาลเจ้าพ่อเสือ บ้านหนองอาเสี่ย พระประโทน อ.เมือง จ นครปฐม และมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ จ นครปฐม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม  ถึงแม้ว่าน้ำจะปริ่มแนวคันกั้นน้ำเข้าท่วมวัด แต่ก็ยังมีความเมตตาต่อผู้ประสพภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยมหาปณิธานที่ตั้งมั่นในการที่จะเดินตามรอยพระโพธิสัตว์และพระพุทธองค์ ที่จะช่วยผู้คนให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์  
     ทางองพจนกรโกศล จึงได้มีการรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน โดยการนำถุงยังชีพไปแจกในครั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ไปกับทางมูลนิธิด้วย เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ได้อดทนและสู้ต่อไป