ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย รับอาสาสมัครบรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจ

      📣  เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
     📍วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 📱สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
1. ดาวน์โหลด Application Thairedcross Volunteer กด http://onelink.to/huvxhg
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Application
3. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม เลือกวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม และกดจอง

 🔍 วิธีการใช้งาน❓
☎️ สอบถามการใช้งาน Application เพิ่มเติม 022510582 ต่อ 109,110
     ‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียน โดยแต่งกายชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น และขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน