ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย เร่งฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 5

บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 5

    วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และนางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน จำนวน 255 คน พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไปวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 

    การให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชากรข้ามชาติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมียนมาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย