ADS


Breaking News

THAIFEX ANUGA ASIA เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการไทย เจรจาธุรกิจ ฝ่าโควิด-19

THAIFEX ANUGA ASIA สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทย

เจรจาการค้า ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX-ANUGA ASIA ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 19 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการไทยเองก็ไม่สามารถเดินทางมาพบปะเจรจาการค้ากับผู้ซื้อได้โดยตรง
“แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะส่งผลกระทบต่อการจัดงานเป็นอย่างมาก แต่พันธมิตรทั้งสามหน่วยงานยังคงเดินหน้าจัดงาน ฝ่าฟันวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพราะจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ หอการค้าไทยสามารถนำผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหารของไทย
จำนวน 338 รายเข้าร่วมงาน THAIFEX Virtual Trade Show ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเสมือนจริง เป็นปีที่ 2 ผ่านแพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ซึ่งริเริ่มและพัฒนาโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้มีการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางดังกล่าวมากพอสมควร
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 2,906 ราย 2,533 บริษัท จาก 104 ประเทศ เกิดการเจรจาธุรกิจ 620 คู่ เจรจาสำเร็จ 344 คู่ และมีมูลค่าทางธุรกิจเกิดขึ้น 2,362 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในสถานการณ์เช่นนี้” นายสนั่น กล่าว
หอการค้าไทยตระหนักดีว่า ผู้ประกอบการไทยคือพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ มีการต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสการค้าขาย และขยายช่องทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน

ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ เปิดเผยว่าการจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” เป็นการจัดงานในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กัน มุ่งเน้นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีช่องทางแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยงานแสดงสินค้า THAIFEX ในครั้งต่อไป ยังคงเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาการที่จะนำเสนอผลงานและสินค้าด้านนวัตกรรม
ซึ่งผู้ประกอบการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม Trend ของอาหารโลก อย่างเช่น Future Food และ Alternative Protein นอกจากนี้ งานแสดงสินค้า THAIFEX ยังเป็นต้นแบบการแสดงสินค้าในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมดำเนินตามนโยบายเปิดเมืองของภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในการจัดงานครั้งต่อไป โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 ได้ที่ website: www.thaichamber.org