ADS


Breaking News

มหากุศลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ไหว้พระที่อ๊ามกันให้ครบ ๒๘ อ๊าม

เข้าเทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 พร้อมเสริฟ!
     รักษาประเพณีถือศีลกินผัก พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการปัองกันโควิท...ถ้างั้นเราไปไหว้พระที่อ๊ามกันให้ครบ ๒๘ อ๊าม...รายละเอียด ติดตามได้ที่ FB : PhuketEmagazine https://web.facebook.com/phuketemagazine

¤ อ๊ามจงหงีเก้ง น้ำตกโตนไทร
    - องค์พระประธาน : องค์เต้กุ้นเฮี๊ยบเที้ยนไต่เต่ซงเต้กง (เทพพระเจ้ากวนอู ปางค์หนึ่ง) อธิฐานขอพรเพื่อการเรียนการศึกษา การมีศีลธรรมอยู่ในจิตใจ เพื่อให้เกิดความซื่อตรง สื่อสัตย์
     - เส้นทาง https://goo.gl/maps/APtThjP1KgG5ML5m8

¤ อ๊ามเฉ้งเหล่งต๋อง เมืองใหม่
    - องค์พระประธาน : องค์แป๊ะฮู๊อ๋องเอี๋ย หรือ แป๊ะฮู้เซียนโส่ย อธิฐานขอพรเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปให้ไกลตัว
    - เส้นทาง https://goo.gl/maps/cV9nfyUk8WDfAv8B9 

¤ อ๊ามบู๊ต๋องซ้าน บ้านป่าครองชีพ
    - องค์พระประธาน : องค์เตี่ยวเทียนซื่อ อธิฐานขอพรเพื่อให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถเรื่องการศึกษาและการวางแผนและทางการแพทย์ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย
    - เส้นทาง https://goo.gl/maps/puRYjzxiqjWYhJFo8

¤ อ๊ามบู้เส่งต๋อง บ้านเคียน
    - องค์พระประธาน : ติ่นก๊กบู้เส่งอ๋อง อธิฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก้ชีวิตไม่ให้มีอันตรายใดๆเข้ามาทำร้าย
     - เส้นทาง https://goo.gl/maps/zLauFCB76Petwtg78 

¤ อ๊ามกิมซืออ๋องเก้ง บ้านดอน
    - องค์พระประธาน : องค์กิมซืออ๋อง อธิฐานขอพรเพื่อ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโชคลาภ เป็นที่รักน่าเอ็นดูของคนได้พบเห็น
     - เส้นทาง https://goo.gl/maps/oPwPmqu2S1fZCUnt5

¤ อ๊ามเต้กุ้นไต่เต่ ป่าสัก
    - องค์พระประธาน : องค์เต้กุ้นไต่เต่ อธิฐานขอพรเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเรียน การศึกษา เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ท่านจะช่วยปัดเป่าทุกข์โศกให้ออกไปจากชีวิต
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/ccuNF2jnfiqNTCVy7 

¤ อ๊ามส่ามหู้อ๋องเอี๋ย เชิงทะเล
    - องค์พระประธาน : องค์ส่ามหู้อ๋องเอี๋ย อธิฐานขอพรจากองค์สามอ๋องฮู้หรือส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย องค์เทพชื่อจู้ฮู้ เป็นผู้นำในกลุ่มพี่น้องร่วมสาบาน ทั้งหมดมี 360 องค์ เชื่อกันว่ามีทุกแซ่หรือตระกูล มาร่วมสาบานด้วยกัน องค์ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ยได้เน้นหนักไปทางสายบู้แต่มีสายบุ๋นก็มากมาย มีวิชาอิทธิฤทธิ์แก่กล้าและเก่งทุกศาสตร์ เคยทำคุณประโยชน์ช่วยบ้านเมืองจนได้รับยศและตำแหน่งด้วยกันทุกองค์ ไหว้ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ยโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน เสมือนได้มาไหว้ญาติผู้ใหญ่สำหรับคนทั่วไปให้มาไหว้เพื่อขอบารมี ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/VSWABoZW4eyDmMgx8

¤ อ๊ามหง่อเฮี้ยนไต่เต่ บ้านเคียน
    - องค์พระประธาน : องค์หยี่หลงจิ้นกุ้น อธิฐานขอพรเรื่อง เรื่องโชคลาภและความเป็นสิริมงคลต่างๆ โดยเฉพาะหากมีปัญหาเรื่องของหายไม่เจอ ท่านจะช่วยดลบันดาลให้ได้
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/wU143eNCvdRXKDcu8

¤ อ๊ามหง้อจิ้นหยิน ศาลเจ้าท่าเรือ
    - องค์พระประธาน : องค์หง้อจิ้นหยิน ไหว้องค์หง้อจินหยิน หรือโป้เซ่งไต่เต่ หรือต่ายเต่อุ๋ยเป็นองค์เทพที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นหมอเทวดา เก่งในการรักษาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย ใครที่รู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าขอพรบารมีจากท่านให้พบหนทางในการรักษา 
และคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไปขอพรบารมี อย่าให้มีโรคภัยใดๆมาแผ่วพาน 
 - เส้นทาง https://goo.gl/maps/idbPJvuRV9uamrPF6 

¤ อ๊ามซำไป่ก้อง บางคู
    - องค์พระประธาน : องค์ซำก๊วนไต่เต่ - Sum Guan Tai Tae
     องค์ซำไป่ก้อง หรือ ส่ามก้วนไต่เต่
เป็นองค์เทพที่มีสัญญาลักษณ์โดดเด่น ถือป้ายอาญาสิทธิ์ ใกล้ชิดกับเทพชั้นสูง พร้อมที่จะถวายรายงานต่อสวรรค์ได้ทุกเรื่อง ไหว้เพื่อฝากคำบอกกล่าวที่ได้มาทำการก่อบุญวันนี้หรือที่ผ่านมา 
ให้ท่านช่วยรายงานต่อสวรรค์ให้ด้วย ทั้งเรื่องทุกข์เรื่องสุข ท่านจะบอกกล่าวถึงจุดประสงค์ของผู้ที่มาร่วมก่อบุญ
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/gRcDtB1akt6T4jYN9

¤ อ๊ามกวนเต้กุ้น สะปำ
    - องค์พระประธาน : องค์กวนเต้กุ้น หรือ เฮี้ยนเที้ยนไต่เต่ หรือ กวนอูที่คนทั่วโลกรู้จักและให้ฉายาว่าเทพเจ้าผู้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม อธิษฐานเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตทำมาค้าขาย มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้นไป 
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/13kQ5xtok14rjp3K6 

¤ อ๊ามจ้อสู่ก้ง นาคา
    - องค์พระประธาน : องค์จ้อสู่ก้ง - Jor Sue Gong หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าหลวงปู่ อธิฐานขอพรเรื่องความเชื่อ โชคลาภ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/Nk2mJcY7tUM8fGo76 

¤ อ๊ามไต่เส่งปุดจ้อ ฉลอง
    - องค์พระประธาน : องค์ไต่เส่งปุดจ้อ - อธิฐานขอพรเพื่อให้พ้นภัยอันตรายต่างๆนานา และเรื่องความรัก โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/7c154gXrqk1dv3WL8 

¤ อ๊ามบางเหนียวต่าวโบเก้ง
    - องค์พระประธาน : องค์ส่ามต่องอ๋อง หรือส่ามจ๋องอ๋อง ไหว้เพื่อขอให้ท่านประทานพรบารมีให้พบกับความสำเร็จ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/L1JxZ9JTivSGpPsw8 

¤ อ๊ามจุ้ยตุ่ยต่าวโบเก้ง
    - องค์พระประธาน : องค์เหล่าเอี๋ย (องค์เตี่ยนฮู้หง่วนโส่ย) 
     รวมองค์เทพ ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ไหว้รวมองค์เทพเพื่ออธิฐานขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไปฮามจุ้ยตุ่ยแล้วอย่าลืมแวะไหว้องค์กวนอิมปุดจ้อ ที่อ๊ามปุดจ้อด้วย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตที่มากล้นด้วยบารมี ที่อ๊ามปุดจ้อไม่มีร่างทรง ทุกอย่างถามตอบด้วยโป้ย หรือเสี่ยงทายถือว่าเป็นคำตอบที่แม่นยำและได้ผลด้วยดีตลอดมา
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/fy1hNWdo7quHv3to9 

¤ อ๊ามกิวเที้ยนเก้ง สะพานหิน
    - องค์พระประธาน : องค์กิ่วเทียนเฮียนลื้อ และ องค์ซำโป้ฮุก
     ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง ถูกสร้างขึ้นตามพระสงค์ของ พระแม่กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋าสมัยพระจักรพรรดิ(ผ่านร่างประทับทรง) เพื่อที่จะสถิต และใช้เมตตาบารมีปัดป้องภัยธรรมชาติที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต เมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิสร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ทว่าศาลเจ้าริมทะเลแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหาย      อธิฐานขอพรให้มีความสุขสงบร่มเย็นและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/kuKxpqnorywTWovd7 

¤ อ๊ามแสงธรรม (อ๊ามเตงก่องต๋อง)
    - องค์พระประธาน : องค์อ๋องซุ้นต่ายส่าย ศาลเจ้าแสงธรรม ประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ ไหว้องค์สุ่นต่ายไส่ อธิฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด และเรื่องของโชคลาภ
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/pcdrJXUhThzLaark6

¤ อ๊ามซำเซจูฮุด เขารัง
    - องค์พระประธาน : องค์ไต่ซีจีผอสัด - องค์กวนอิมโพธิสัตว์
     อธิษฐานขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ให้เป็นที่รักแก่ผู้ที่พบเห็น นอกจากนั้นยังให้คนรอบข้างมีความเมตตากรุณา และเอ็นดูในตัวเรา
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/eEwwsyoGrzg49QN69

¤ อ๊ามเจ่งอ๋อง หน้า รพ.วชิระ
    - องค์พระประธาน : องค์เจ่งอ๋อง - องค์เจ่งฮู้อ๋องเฮี๋ย อธิฐานขอพรให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย และพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/nhZs8Wzbx9GXh7H77 

¤ อ๊ามหลิมฮู้ไท่ซู่ สามกอง
    - องค์พระประธาน : องค์หลิมฮู้ไท่ซู่ หรือ หลิมไท้ซู้ 
อธิษฐานขอพรให้ตัวเองและครอบครัวประสบความสำเร็จในการศึกษา ความก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ รวมไปถึงขอพึ่งบารมีจากท่านให้ร่ำรวยและมีทรัพย์
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/5TNsNDFWhgm2hoQf8 

¤ อ๊ามยกเค่เก้งจ้อสู่ก้ง ซอยพะเนียง
    - องค์พระประธาน : องค์จ้อสู่ก้ง อธิฐานขอพรเรื่องความเชื่อ โชคลาภ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/wHY7jwTaGQNH1dZo6 

¤ อ๊ามหล่ายถู่ต้าวโบเก้ง กะทู้
    - องค์พระประธาน : องค์เหล่าเอี๋ย องค์เตี่ยนฮู้หง่วนโส่ย หรือ เล่าเอี๋ย เป็นองค์ประธานการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ท่านเป็นผู้เห็นก่อนว่าการถือศีลกินผักนั้น มีประโยชน์อย่างไร ท่านเป็นองค์เทพที่มากด้วยความเมตตา ไหว้เพื่อขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่คนทั้งหลายทั้งปวง
  -เส้นทาง https://goo.gl/maps/zEDEWJhMHEfKbssM9 

¤ อ๊ามเฮียนเที้ยนซงเต่ ทุ่งทอง
    - องค์พระประธาน : องค์เฮียนเที้ยนซงเต่ อธิฐานขอพรเรื่อง เรื่องหน้าที่การงาน การค้าขาย ช่วยปัดเป่าทุกข์โศกต่างๆและเสริมสิริมงคลชีวิต
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/iEbA3eC3kTccmS4K6 

¤ อ๊ามถี่กงตั๋ว แหลมชัน
    - องค์พระประธาน : องค์หยกอ๋องซงเต่ รู้จักกันในนาม “พ่อฟ้า”
     อธิฐานขอพร เรื่องความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การค้าขาย ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เสริมบารมีให้ตัวเอง
   - เส้นทาง https://goo.gl/maps/Uvdruuyp7hEzSetC9 

¤ อ๊ามกวนอู บ้านนาบอน
    - องค์พระประธาน : องค์กวนอู อธิฐานขอพร เรื่องการเรียนการศึกษา เสริมบารมีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกาย โชคลาภ และปัดเป่าทุกข์ในพ้นภัย
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/KAoWDwgGXgBhbYz47 

¤ อ๊ามโปเซ้งไต่เต่ กะตะ
     - องค์พระประธาน : องค์โปเซ้งไต่เต่ อธิฐานขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มีความสามารถทั้งด้านการเรียน การงาน เป็นที่รักของคนที่พบเห็น
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/WUt8Ju5osGwjhdVP9

¤ อ๊ามซุ่ยบุ่นต๋อง หล่อโรง
    - องค์พระประธาน : องค์จ้อสู่ก้ง หรือ พระเล่าจ้อ เป็นองค์เทพที่ถือศีลกินผักตลอดชีวิตบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิจนสำเร็จในญาณ อันแก่กล้าเป็นที่ยอมรับขอสวรรค์ มากล้นด้วยบุญญาธิการไหว้เพื่อขอรับศีล บารมีที่บริสุทธิ์ พร้อมขอให้ท่านช่วยปัดเป่าทุกข์ เสริมสร้างสุขให้กับตัวเองและครอบครัว
  - เส้นทาง https://goo.gl/maps/QvwiYudesZ9EiogF6 

¤ อ๊ามไหเหยียนเก้ง ไม้ขาว
    - องค์พระประธาน : องค์ก้องเต็กไต่จุ้นอ๋อง อธิฐานขอพรเรื่องการเรียนความรู้สามารถ โชคลาภ และสิริมงคลแก่ชีวิต
    - เส้นทาง https://goo.gl/maps/Kp4Y6wuxqZBtKC3L8

#เทศกาลกินเจ #เทศกาลกินเจ2564