ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 2 ปี 64 แก่โรงเรียนในชนบท ภาคเหนือ กลาง และใต้ รวม 16 จ. 80 ร.ร.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง
ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  
ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 16 จังหวัด 80 โรงเรียน
     ระหว่างวันที่  18 – 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยนายชูเดช 
เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบจักรยาน เสื้อกันฝน และหน้ากากอนามัย  ให้กับโรงเรียนในชนบททางภาคกลาง และภาคใต้ ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  โดยคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลงพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวม 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สระแก้ว นครสวรรค์  ตาก ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และระนอง รวม 80 โรงเรียน รถจักรยาน จำนวน 1,500 คัน และในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนรวม 40,000 ชิ้น และเสื้อกันฝนรวม 4,000 ตัว รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 2,366,500 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษา จักรยานจะถูกส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยมี อาสาศิลปินมูลนิธิฯ คุณครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย สมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี 

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน