ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 21 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 9,727 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 10,075 ราย

 รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,727 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,821,579 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,072 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  26 ราย 

- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,727 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  558 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 304,537 ราย) 

เสียชีวิตรวม 18,559 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น  73 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 1,699,934 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น  10,075 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,086 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

9,630 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,010) ปริมณฑล (663) จังหวัดอื่น ๆ (7,957)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  26 ราย

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

 การรักษาที่ภูเก็ต(6) กรุงเทพฯ(2) เชียงราย(1)นราธิวาส(1) สตูล(9) และ สระแก้ว(7)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2  ราย

- จากประเทศโคลัมเบีย 1  ราย

- จากประเทศเมียนมา 1  ราย 

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1  ราย 

- จากประเทศฟินแลนด์ 1  ราย

- จากประเทศเดนมาร์ก 1  ราย 

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1  ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 10  ราย

- จากประเทศสิงคโปร์ 1  ราย

- จากประเทศกัมพูชา 7  ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 242.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 220 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.64) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79,442   ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 751,792 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,359  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 34.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 490,901  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,157 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,444 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,407,382  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่  5,516 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 117,201 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,693 ราย  

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,606 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 27,001 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  3,646 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,416 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม