ADS


Breaking News

โควิดวันนี้ 11 ต.ค.ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 10,035 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 10,590 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,035 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,720,919 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  39 ราย 
- ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,515 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  756 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 298,819 ราย) 
เสียชีวิตรวม 17,751 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 60 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,592,903 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น  10,590 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,265 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,916 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,160) ปริมณฑล (962) จังหวัดอื่น ๆ (7,794)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้  39 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่ภูเก็ต(2) ตาก(1) ประจวบคีรีขันธ์(5) ปทุมธานี(28) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสวีเดน 28 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 1  ราย
- จากประเทศฝรั่งเศส  1  ราย
- จากประเทศกัมพูชา  2  ราย 
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย 
- จากประเทศเมียนมา 6  ราย 
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 238.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.44) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,694 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 733,575 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,018 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24  และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478,651 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,455 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,134 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,339,594 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่  7,373 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,810 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,506 ราย  
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,540 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 21,956 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  3,528 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,555 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม