ADS


Breaking News

ปลัด อว.เผยมาตรการ “ลดค่าเทอม” ช่วยนักเรียน รร.สาธิต คนละ 2 พัน ครบถ้วนแล้ว ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปได้

“ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์” ปลัด อว.เผยมาตรการ “ลดค่าเทอม” ช่วยนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ม. 6 โรงเรียนสาธิต จำนวน 108 แห่ง เกือบ 8 หมื่นคนๆ ละ 2 พัน ครบถ้วนแล้ว เป็นไปตามแผนใน ต.ค.นี้ ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปได้

     เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว.ดำเนินการได้ตามแผนให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองตามนโยบายรัฐบาล จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของนักเรียนในสังกัด อว. ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณให้ อว. ดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ และและนักเรียนระดับก่อนปริญญา รายละ 2,000 บาท ในสถานศึกษา จำนวน 108 แห่งนั้น

     โดยตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อว.ได้อนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนทุกแห่งแล้ว มีนักเรียนได้รับความช่วยเหลือจำนวนทั้งหมด 79,390 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 158,780,000 บาท

     “มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้วยการลดค่าเทอมทั้งในส่วนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตและสถาบันอุดมศึกษารูปแบบต่างๆ ในระดับก่อนปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของทุกกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว


#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#MHESI