ADS


Breaking News

อว.เผย 9 ต.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 59.30 ล้านโดส ทั่วโลกแล้ว 6,479 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 414.75 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 9 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 59,308,772 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,479 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 414.75 ล้านโดส 
     ➡️(9 ตุลาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,479 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 24.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 401 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 187 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 414.75ล้านโดส โดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (79.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 157.05 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 9ตุลาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 59,308,772 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.72%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,479 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  59,308,772 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 34,668,552 โดส (52.4% ของประชากร)
-เข็มสอง 22,949,256 โดส (34.7% ของประชากร)
-เข็มสาม 1,690,964 โดส (2.6% ของประชากร)
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 9 ต.ต. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 59,308,772 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 1,010,072 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 675,342 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 17,402,198 โดส
- เข็มที่ 2 3,513,801 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 10,455,699 โดส
- เข็มที่ 2 15,161,728 โดส
- เข็มที่ 3 1,200,710 โดส

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 5,881,274 โดส
- เข็มที่ 2 3,738,728 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 929,381 โดส
- เข็มที่ 2 535,007 โดส
- เข็มที่ 3 490,254 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.6% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 90.7%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 62.6% เข็มที่2 55% เข็มที่3 8.5%
- อสม เข็มที่1 72.9% เข็มที่2 63.4% เข็มที่3 8.5%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 62.7% เข็มที่1 43.2% เข็มที่3 1.5%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 45.6% เข็มที่2 27.9% เข็มที่3 1.5%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 43.6% เข็มที่3 0.3%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 14.1% เข็มที่2 9.4% เข็มที่3 0.1%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 5.5% เข็มที่2 0% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 48.1% เข็มที่2 31.9% เข็มที่3 2.3%
     5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 414,755,463 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 157,050,585 (36.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, J&J และ Sinopharm
2. ไทย จำนวน  59,308,772 โดส (52.4%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
3. เวียดนาม จำนวน 50,558,288 โดส (37.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V และ Sinopharm
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 48,925,516 โดส (23.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J, Sinopharm และ AstraZeneca    
5. มาเลเซีย จำนวน 45,379,299 (74.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm  และ Sinovac   
6. กัมพูชา จำนวน 25,563,824 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 12,636,220 โดส (15.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Sinovac และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 9,562,277 โดส (78.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 5,236,877 โดส (41.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 533,305 โดส (73.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.84%
2. ยุโรป 11.05%
3. อเมริกาเหนือ 9.59%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.14%
5. แอฟริกา 2.8%
6. โอเชียเนีย 0.58%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,218.83 ล้านโดส (79.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 943.53 ล้านโดส (34.5%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 400.67 ล้านโดส (62.6%)
4. บราซิล จำนวน 246.84 ล้านโดส (59.7%) 
5. ญี่ปุ่น  จำนวน 172.13 ล้านโดส (68.2%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (99.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
2. คิวบา (97.6%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala, Soberana02)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (94.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. อุรุกวัย (90.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. บาห์เรน (89.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)   
6. ชิลี (86.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
7. อิสราเอล (86%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
8. กาตาร์ (85.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
9. จีน (79.2%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)  
10. สิงคโปร์ (78.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)    

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)