ADS


Breaking News

พม. เร่งนำทีมลุยน้ำท่วม ช่วยกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อน อ.บางปะอิน และ อ.บางไทร จ.อยุธยา

ปลัด พม. นำทีม ลุยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อน ในพื้นที่ อ.บางปะอิน และ อ.บางไทร  
     วันนี้ (10 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. และนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดบ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน และเยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ครอบครัว จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดน้อย ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร  และเยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 5 ครอบครัว ทั้งนี้ มีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม One Home พม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
     นางพัชรี กล่าวว่า  การลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย ว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 11 อำเภอ 135 ตำบล 781 หมู่บ้าน 48,520 ครัวเรือน สำหรับอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทร เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยเช่นกัน ซึ่งตนและคณะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความยากลำบากจริงๆ ของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมมีความห่วงใยทุกท่านที่ประสบอุทกภัย จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้บ้าน โดยวันนี้ ได้นำถุงยังชีพมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นการมาหนุนเสริมและรวมพลังหน่วยงานหลัก เพราะว่าการช่วยเหลือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทุกมิติ แต่เมื่อเรารวมพลังเป็นทีมประเทศไทยร่วมมือกันทั้งท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง เพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ 
     นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความห่วยใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศ โดยไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและประสบภาวะยากลำบาก โดยวานนี้และวันนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนการลงพื้นที่หลายจังหวัดในสัปดาห์หน้า ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสระบุรี ซึ่งทราบว่ามีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากอุทกภัยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ขอให้อดทนและสู้กับความยากลำบากในสถานการณ์ครั้งนี้ และหากมีปัญหาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งโควิด - 19 ขอให้แจ้งมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในพื้นที่